Tutkimustietoa | Plan

raporttimme kertovat maailman tyttöjen tilanteesta

Julkaisemme vuosittain useita raportteja maailman tyttöjen asemasta.

Tyttöjen tilanne jää usein varjoon, sillä tutkimuksissa heidät niputetaan yhteen naisten tai poikien kanssa. Koska tyttöjen tilanne on usein pojista ja naisista poikkeava, tytöt tarvitsevat vain heidän asemaansa käsitteleviä tutkimuksia.

Toteutamme raportit vaikutusvaltaisten ja asiantuntevien kumppaneiden kanssa. Ne ovat tärkeä ja tehokas väline vaikuttamistyössämme tyttöjen oikeuksien hyväksi.

2020: The Protection of Young Women and Girls in the Middle East and Northern Africa

Raportti osoittaa, kuinka lainsäädännön puutteet ja ristiriitaisuudet estävät tyttöjen ja naisten oikeuksia toteutumasta Jordaniassa, Syyriassa, Libanonissa, Sudanissa ja Egyptissä. Sukupuoleen perustuva väkivalta, raiskaukset, lapsiavioliitot ja sukuelinten silpominen koskettavat yhä liian monen tytön ja naisen elämää raportin tarkastelemissa maissa.

Lue raportti (englanniksi) >>

2020: The Case for Holistic Investment in Girls

Rahoituslaitos Citi GPS:n ja Planin tutkimuksen mukaan niiden kehittyvien talouksien, jotka mahdollistavat kaikille tytöille toisen asteen koulutuksen vuoteen 2030 mennessä, bruttokansantuote voi kasvaa 10 prosenttia.

Lue raportti (englanniksi) >>

2020: Free to Be Online?

Verkkoväkivalta on vakavaa. Se aiheuttaa todellista vahinkoa ja hiljentää tyttöjen äänet. Olemme haastatelleet 14 000 tyttöä 22 maassa ympäri maailmaa verkkohäirinnästä. Yli puolta heistä on häiritty ja hyväksikäytetty sosiaalisessa mediassa.

Lue kansainvälinen tutkimus (englanniksi) >>
Lue tutkimuksen tiivistelmä (suomeksi) >>
Lue Suomen tutkimus >>
Lue Suomen tutkimuksen tiivistelmä >>

2020: Halting lives

Halting Lives -raporttimme kasaa yli 7 000 tytön ja nuoren naiset kokemuksia elämästä koronapandemian aikana 14 maasta ympäri maailmaa.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2020: Teinitytöt kriiseissä

Teinitytöt kriiseissä -tutkimusprojekti kokoaa yhteen Etelä-Sudanissa, Tšadjärven alueella, rohingya-pakolaisleirillä Bangladeshissä sekä Beirutissa elävien tyttöjen ajatuksia ja kokemuksia elämästä kriisien keskellä.

Lue raportin tiivistelmä suomeksi >>

2020: Under Siege – Impact of COVID-19 on Girls in Africa

Plan Internationalin ja ACPF:n raportti tarkastelee koronapandemian vaikutuksia lasten, erityisesti tyttöjen, elämään 55 Afrikan maassa. Eristystoimet ja liikkumisrajoitukset ovat johtaneet siihen, että tytöt altistuvat perheväkivallalle, joka jää näkymättömiin.

Lue koko raportti (englanniksi) >> 

2020: Tytöt kriisien keskellä - ääniä Sahelista

Vuonna 2012 alkanut Sahelin kriisi on synnyttänyt muun muassa pitkittyneen ruokapulan ja ajanut yli miljoona burkinafasolaista ja malilaista kodeistaan. Raportistamme selviää, että kriisi heikentää merkittävästi tyttöjen koulutusta, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2020: Periods in a pandemic

Planin sanitaatio- ja terveysammattilaiset 30 maasta vakavista ja laajamittaisista ongelmista. Kuukautissuojia on vaikea saada, hinnat ovat kohonneet merkittävästi, sanitaatiossa ja hygieniatasossa on vakavia puutteita sekä tietoa kuukautisista on vaikea saada laajamittaisten eristystoimien vuoksi.

Lue lisää >> 
Koko raportti (englanniksi) >> 

2019: Reporting to Authorities

Vain kymmenesosa tyttöjen ja naisten kohtaamasta kadulla tapahtuvasta häirinnästä raportoidaan viranomaisille, ja raportoiduista tapauksista vain alle kolmasosa johtaa toimenpiteisiin. Plan Internationalin ja australialaisen Monash Universityn tutkimus kartoitti tilannetta Sydneyssä, Madridissa, Limassa, Kampalassa ja Delhissä.

Lue lisää >>
Lue tutkimus ja sen tiivistelmä (molemmat englanniksi) >>

2019: rewrite her story

Elokuvateollisuus on yhä miehinen, länsimainen ja heteronormatiivinen. Rewrite Her Story -tutkimuksemme tarkasteleevuoden 2018 eniten tuottaneita elokuvia ja analysoi sitä, kuinka naisia kuvataan niissä. Tutkimukseen liittyvässä kyselytutkimuksissa tytöiltä kysyttiin heidän ajatuksiaan elokuvista ja siitä, mitä he haluaisivat niissä nähdä.

Lue lisää >>
Lue koko raportti (englanniksi) >>

2019: Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen oikeuksia

Kehittyvissä maissa asuvat tytöt ovat erityisen haavoittuvaisia – ja keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Julkaisumme perehtyy siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin sekä miten tyttöjen oikeuksien toteutuminen vahvistaa myös ilmastotoimia.

Lue koko julkaisu >>

2019: Tytöt kriisin keskellä – ääniä Beirutista

Libanonissa elää eniten pakolaisia maailmassa väkilukuun suhteutettuna. Yli puolet Beirutissa haastattelemistamme teinitytöistä kertoi ikäistensä tyttöjen kokevan fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa sekä seksuaalista ahdistelua.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2019: Taking the Lead – Tytöt haluavat johtaa

Selvitimme, mitä tytöt ympäri maailmaa ajattelevat vallasta ja johtamisesta. Haastattelimme kymmentä tuhatta tyttöä 19 maasta. Tytöt haluavat johtaa mutta uskovat, että johtajuus tuo mukanaan syrjintää ja ahdistelua.

Lue koko tutkimus (englanniksi) >>
Lue tutkimuksen tiivistelmä (englanniksi) >>

2018: Suurkaupunkien turvattomuus varjostaa tyttöjen elämää

Pyysimme Madridissa, Delhissä, Kampalassa, Limassa ja Sydneyssä asuvia tyttöjä kertomaan, miten turvalliseksi he kokevat kaupunkinsa. Raportti valottaa tyttöjen päivittäin kohtamaa seksuaalista häirintää ja turvattomuutta.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2018: Tytöt kriisin keskellä - Ääniä Tšadjärveltä

Tšadjärven alueella asuvat tytöt elävät jatkuvan hyväksikäytön ja väkivallan uhan alla. Olemme haastatelleet raporttia varten 449 iältään 10–19-vuotiasta tyttöä Kamerunista, Nigeristä ja Nigeriasta.

Lue lisää >>
Lue koko raportti (englanniksi) >>

2018: tytöt kriisin keskellä - rohingya-tyttöjen ääniä

Rohingya-tyttöjen ääniä -raportti kertoo teinityttöjen karusta arjesta Bangladeshin pakolaisleireillä. Raportia varten haastateltiin 300 10–19-vuotiasta tyttöä.

Lue lisää >>
Lue koko raportti (englanniksi) >>

2018: TYTÖT KRIISIN KESKELLÄ - ÄÄNIÄ ETELÄ-SUDANISTA 

7 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa Etelä-Sudanissa jo viisi vuotta kestäneen konfliktin takia. Tytöt kärsivät konfliktista kaikista pahiten. Ääniä Etelä-Sudanista -raporttia varten haastateltiin 10-19 -vuotiaita tyttöjä ja naisia siitä, miten konflikti on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2017: girls rights are human rights

Girls Rights Are Human Rights -raportti käsittelee tyttöjen asemaa kansainvälisessä lainsäädännössä analysoimalla yli 1300 asiakirjan viittauksia tyttöihin ja heidän oikeuksiinsa 87 vuoden ajalta (1930–2017). Raportin yhteydessä julkaistiin myös säännöllisesti päivittyvä verkkoalusta, johon on koottu yli 1400 kansainvälistä asiakirjaa.

Lue lisää >>
Lue koko raportti (englanniksi) >>
Girls' Rights Platform: Database >>

2017: VAPAUTETAAN TYTTÖJEN VOIMAVARAT

Miksi sukupuolten välinen tasa-arvo on aikamme tärkein sosiaalinen ja poliittinen asia? Raportti pohjautuu teini-ikäisten tyttöjen haastatteluihin Espanjasta, Kolumbiasta ja Ugandasta sekä Planin tutkimuksiin viime vuosikymmenen ajalta.

Lue lisää >>
Lue koko raportti (englanniksi) >>

2016: Tilastojen puute vaarantaa miljoonien elämän 

Tyttöjen asemaa ei voida parantaa ilman kattavaa ja luotettavaa tilastotietoa tyttöjen kohtaamista ongelmista.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

Plan International Suomen tyttöhankkeet:
Yhteenvetoraportti 2016 >>

2015: Tyttöjen oikeudet eivät vielä toteudu

Miljoonat tytöt ovat edelleen kahlittuina köyhyyteen ja epätasa-arvoon, mutta edistystä on tapahtunut. Raportti kertoo mahdollisuuksista muuttaa tyttöjen elämää.

Lue lisää >>
Lue koko raportti (englanniksi) >>
Lue raportin tiivistelmä >>

2014: Tytöt ja päätösvalta

Raportti tutkii, kuinka vallan eri muodot vaikuttavat sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen. Tyttöjen valtaa päättää elämästään rajoittaa erityisesti se, että he ovat sekä naisia että nuoria. Tytöt kärsivät seuraukset siitä, miten vanhemmat, yhteisöjohtajat ja viranomaiset käyttävät valtaansa.

Lue koko raportti (englanniksi) >>
Lue raportin tiivistelmä >>

2013: Tytöt kantavat katastrofien taakan

Raportti käsittelee tyttöjen heikkoa asemaa luonnonkatastrofien sattuessa. Tyttöjen ja naisten todennäköisyys kuolla luonnonkatastrofeissa on poikia ja miehiä suurempi ja tytöt altistuvat luonnonkatastrofien takia myös poikia herkemmin seksuaaliselle väkivallalle.

Lue koko raportti (englanniksi) >>
Lue raportin tiivistelmä >>

2012: Laadukas koulutus kaikille tytöille

Vaikka yhä useampi kehitysmaan tyttö pääsee kouluun, koulutie katkeaa tytöiltä usein poikia aiemmin esimerkiksi koulumaksujen, väkivallan, raskauden, kotitöiden tai aliravitsemuksen takia. Joka kolmas tyttö ei siirry alakoulusta yläkouluun.

Lue koko raportti (englanniksi) >>
Lue raportin tiivistelmä >>

2011: Entä pojat?

Tasa-arvoisesta maailmasta hyötyvät niin tytöt kuin pojatkin. Sukupuolistereotypiat kahlitsevat tyttöjen lisäksi myös poikia, ja tasa-arvon toteutuminen sekä haitallisten sukupuolistereotypioiden murtaminen auttaa poikia menestymään koulussa, ilmaisemaan tunteitaan ja osallistumaan perhe-elämään.

Lue koko raportti (englanniksi) >>
Lue raportin tiivistelmä >>

2010: Tytöt suurkaupungeissa

Tytöt suurkaupungeissa -raportti käsittelee tyttöjen ja nuorten naisten elämää kaupungeissa ja internetissä. Molemmat sisältävät hienoja mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Raportti antaa ohjeita siitä, kuinka tytöille voidaan luoda turvallinen kaupunki- ja internet-ympäristö.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2009: Minkä arvoinen tyttö on?

Vuoden 2009 raportti tarkastelee tyttöjen asemaa suhteessa maailmantalouteen. Se varoittaa kehittyvien maiden menettävät miljardeja euroja vuosittain, jos ne eivät saa tyttöjä kouluun. Raportti käsittelee myös tyttöjen heikkoa asemaa taloudellisten taantumien aikaa. 

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2008: Tytöt sodan varjoissa

Tällä hetkellä jopa 200 miljoonaa tyttöä elää alueilla, joissa sota on puhkeamassa, meneillään tai loppumassa. Tytöt ovat konflikteissa usein hyvin haavoittuvassa asemassa eikä heidän ääntään kuulla sotien keskellä. 

Lue koko raportti (englanniksi) >>

2007: Tytöt maailmassa

Ensimmäinen maailmanlaajuinen Koska olen tyttö -raportti kertoo, millainen on tyttöjen asema tämän päivän maailmassa. Kehitysmaiden tytöt kohtaavat kolminkertaista syrjintää.

Lue koko raportti (englanniksi) >>

Lahjoita tyttöjen hyväksi

Tue tasa-arvoa tekstaamalla TYTTÖ numeroon 16155. Lahjoitat tytöille 10 €.

Tee sinulle sopiva lahjoitus verkossa tyttöjen koulutukseen ja suojeluun.