Thaimaalaisille tytöille ilmastonmuutos on jo arkea | Plan

20.9.2018

Thaimaalaisille tytöille ilmastonmuutos on jo arkea

Uusi raporttimme kartoitti ilmastonmuutoksen vaikutusta tyttöjen arkeen Pohjois-Thaimaassa. Vesipulan vuoksi tytöiltä kuluu aiempaakin enemmän aikaa kotitaloustöihin.  

Pohjois-Thaimaan vuoristoisilla alueilla asuville vähemmistöryhmille ilmastonmuutos on arkea. Sopeutumisen helpottamiseksi olemme kouluttaneet muun muassa etniseen akha-vähemmistöön kuuluvia rakentamaan patoja. Padot helpottavat maanviljelyä varten sekä lisäävät alueen biodiversiteettiä.

– On tosi kuuma, mutta äiti sanoo, että meidän on vähennettävä vedenkäyttöä kotona, kertoo viidesluokkalainen tyttö.  

Kesän hellekuukausina Suomessa kaupat tyhjenivät pullovedestä ja mediassa neuvottiin kulkemaan märässä t-paidassa. Kuumuus tuntuu tukalalta myös Pohjois-Thaimaassa, jossa ilmastonmuutos lisää kuivuusjaksoja.  

Selvitimme tyttöjen ja nuorten naisten kokemuksia ilmastonmuutoksesta Pohjois-Thaimaassa. Yksi keskeinen ruokailuun, ajankäyttöön ja terveyteen vaikuttava tekijä on kuivuuden lisääntyminen ja siitä johtuva kausittainen veden puute.  

Kylien vesisäiliöiden tyhjeneminen vaikuttaa erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen arkeen, sillä he ovat päävastuussa kotitalousveden hankkimisesta sekä paljon vettä tarvitsevista kotitaloustöistä, kuten ruuanlaitosta ja pyykinpesusta. Eräs tyttö kuvailee, kuinka perheen ruoka-ajat ovat myöhästyneet, koska vettä pitää hakea etäämmältä ja useammasta paikasta. 

Kun veden hankintaan ja kotitaloustöihin kuluu enemmän aikaa, se vaikuttaa suoraan tyttöjen ajankäyttöön. Vuorokaudessa on vähemmän aikaa opiskelulle, leikille ja vapaa-ajanvietolle.  
 

Vedenpuute vaikeuttaa hygieniasta huolehtimista 

Kylissä on ratkottu vesiongelmia muun muassa pumppaamalla vettä läheisistä joista tai käyttämällä vanhoja kaivoja. Niistä saadun veden laatu kuitenkin huolettaa ihmisiä.  

Tytöt joutuvat usein olemaan likaisen veden kanssa poikia enemmän tekemisissä auttaessaan äitiään veden hankinnassa, pyykkien pesussa ja pienempien sisarusten kylvettämisessä. Lapsilla on myös tapana peseytyä läheisissä joissa vesipulan aikaan. Vesi on aiheuttanut lapsille erilaisia ihottumia ja vatsaoireita. Jokivedelle ei kuitenkaan ole ollut vaihtoehtoa.  

Veden puute näkyy myös kouluissa, joissa koululaisia saatetaan ohjeistaa vähentämään vedenkäyttöä vessoissa. Tytöille on erityisen haastavaa pitää huolta hygieniastaan kuukautisten aikana. Lisäksi kouluissa on jouduttu pyytämään oppilaita tuomaan juomavettä kotoaan. Vesipula koettelee kuitenkin myös koteja. Juomavettä ei vain ole riittävästi. 
 

Ilmastonmuutos ja keinot sopeutua kiinnostavat  

– Olen oppinut paljon ilmastonmuutoksesta koulussa ja kertonut asioista myös vanhemmilleni. Minusta kuitenkin tuntuu, että he eivät ole tehneet asialle mitään, kertoo raportissa haastateltu viidesluokkalainen tyttö.  

Selvityksemme osoittaa, että alle kuusitoista vuotiaat tytöt ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta. He puhuvat siitä rohkeasti ja haluavat oppia lisää, miten muutoksiin voisi sopeutua. Vaikutuksensa on varmasti sillä, että tytöt käyvät kouluja, jotka ovat mukana Planin ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa oppilaiden ilmastotietoisuutta. 

Nuoret naiset sen sijaan olivat vaihtelevan tietoisia ilmastonmuutoksen yhteydestä muutoksiin omassa ympäristössään. Moni halusi oppia lisää, mutta arjen kiireet ja ajanpuute estivät heitä osallistumasta koulutuksiin tai hankkimasta lisätietoa. 
 

Naisten ja tyttöjen ääni ei vielä kuulu tarpeeksi 

Tytöt ja naiset olivat tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa osallistua yhteisönsä ilmastonmuutosta koskeviin keskusteluihin ja haasteiden ratkaisemiseen. He ovat huonosti edustettuja oman yhteisönsä päätöksenteossa, vaikka ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi juuri nuorten naisten ja tyttöjen arkeen. Naiset ja tytöt myös kokevat, ettei heitä oteta tosissaan, vaikka he pyrkisivät jakamaan saamaansa tietoa sopeutumiskeinoista. 

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että ilmastonmuutostyössä on kiinnitettävä huomiota myös epätasa-arvoon ja huolehdittava naisten ja tyttöjen osallisuudesta. Heillä on runsaasti tietoa ja osaamista esimerkiksi perheiden ruokaturvan ja veden saannin turvaamiseksi. Tätä osaamista ei ole varaa jättää huomiotta.

Lahjoita tyttöjen hyväksi

Tue tasa-arvoa tekstaamalla PLAN10 numeroon 16155. Lahjoitat tytöille 10 €.

Tee sinulle sopiva lahjoitus verkossa tyttöjen koulutukseen ja suojeluun. 

Tutustu toimintaamme