El Salvador kielsi lapsiavioliitot | Plan

21.8.2017

El Salvador kielsi lapsiavioliitot

Vasta hyväksytty lakimuutos on tärkeä askel kohti tyttöjen oikeuksien toteutumista El Salvadorissa. Muutoksen puolesta kampanjoinut Plan jatkaa työtään tyttöjen puolesta.

Tytöt juhlivat tyttöjen päivää El Salvadorissa. Tytöt ovat kampanjoineet aktiivisesti lapsiavioliittojen kieltämiseksi.

El Salvadorin parlamentti hyväksyi viime viikolla yksimielisesti lapsiavioliitot kieltävän lakimuutoksen, joka tukkii aikaisemmassa, lapsiavioliitot kieltävässä laissa olleita porsaanreikiä.

Aikaisemmin maan lainsäädäntö on mahdollistanut alle 18-vuotiaiden avioliitot erikoistapauksissa. Esimerkiksi nuorena raskaaksi tullut tyttö on voitu naittaa huomattavasti vanhemmalle miehelle tytön vanhempien tai tuomarin pyynnöstä. Tytöllä sanavaltaa tärkeään päätökseen ei ole ollut.

Uuden lakimuutoksen myötä lapsiavioliitot ovat jäämässä kokonaan historiaan El Salvadorissa. Tämä on tärkeä askel kohti tyttöjen oikeuksien toteutumista.
 

Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta

Plan International El Salvadorin maajohtaja Carmen Elena Aleman on tyytyväinen nyt tehtyyn päätökseen.

– Perhelainsäädännön porsaanreiän tukkiminen on erittäin tärkeä askel eteenpäin taistelussa tyttöjen oikeuksien puolesta. Lapsiavioliitot ovat erittäin haitallinen tapa, joka vaikuttaa miljoonien tyttöjen elämään El Salvadorissa. Olemme tehneet töitä pitkään ja hartaasti tätä päätöstä varten.

Maajohtaja Aleman kertoo, ettei Planin työ lopu tähän.

– On vielä paljon tehtävää. Menee aikaa, ennen kuin syvällejuurtuneet tavat ja uskomukset muuttuvat. Meidän on nyt työskenneltävä entistä kovemmin, jotta tietoisuus lapsiavioliittojen aiheuttamista haitoista lisääntyy.
 

Lapsiavioliitot vakava ongelma

Lapsiavioliitot ja nuorena solmitut epäviralliset liitot ovat vakava ongelma El Salvadorissa. Yhdeksän kymmenestä tytöstä on jonkinlaisessa liitossa täyttäessään 18, viisi kymmenestä pakotettuna.

– Lapsiavioliitot vaikuttavat tyttöjen elämään monilla, vahingollisilla tavoilla. Tytöiltä viedään oikeuksien lisäksi myös lapsuus. Tytöt, jotka ovat menneet naimisiin alle 18-vuotiaina, ovat suuremmassa riskissä jäädä pois koulusta, tulla äidiksi, kuolla raskauden tai synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin ja elää koko elämänsä köyhyydessä. Tapa rajoittaa tyttöjen toiveita ja haaveita sekä altistaa heidät perhe- ja seksuaaliselle väkivallalle, maajohtaja Aleman kertoo.

– Kaikki nämä tekijät vaikuttavat suuresti tyttöjen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Heiltä riistetään mahdollisuus taloudelliseen itsenäisyyteen, eivätkä he voi tehdä omaa kehoaan koskevia päätöksiä.
 

Työ jatkuu

Vaikka El Salvadorin lakimuutos on askel oikeaan suuntaan, työ maassa jatkuu. Seuraavaksi Plan työskentelee tuomioistuinten ja muiden viranomaisten kanssa varmistaakseen, että tehty päätös pannaan myös täytäntöön. 

El Salvador on uusin näyte siitä, että Planin työ lapsiavioliittojen torjumiseksi kantaa hedelmää. Heinäkuussa lapsiavioliitot kiellettiin El Salvadorin naapurimaassa, Hondurasissa, jossa Plan tuki lakimuutoksen puolesta kampanjoivia tyttöjä. Plan jatkaa työtään lasten oikeuksien puolustamiseksi yli 70 maassa.

– Lapsiavioliitot loukkaavat aina tyttöjen ihmisoikeuksia, oikeutta terveyteen, koulutukseen, hyvinvointiin ja mahdollisuuteen. Niiden ei tulisi olla sallittuja missään tilanteessa, maajohtaja Aleman toteaa.

Tutustu toimintaamme