Suomi tyttöjen puolelle -vetoomus

Tasa-arvo on uhattuna ympäri maailmaa, ja Suomen on otettava entistä vahvempi rooli tasa-arvon puolustajana. Vaadimme puolueita asettumaan maailman tyttöjen puolelle.

Vetoomuksemme on nyt suljettu ja luovutetaan hallituksen muodostamisesta neuvotteleville päättäjille perjantaina 12.5.
Kiitos kaikille allekirjoittajille!


Me allekirjoittaneet vaadimme tulevaa hallitusta:

  • Sitoutumaan sukupuolten tasa-arvoa edistävään ulkopolitiikkaan. Tyttöjen oikeuksia edistäviä toimia on sisällytettävä kaikille ulkopolitiikan osa-alueille, kuten turvallisuuspolitiikkaan, rauhantyöhön ja kauppasuhteisiin.
  • Edistämään tyttöjen oikeuksia Suomen kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä. Maailman tyttöjen oikeuksia on puolustettava silloinkin, kun tasa-arvoa yritetään rajoittaa. Tyttöjen asemaa erityisesti kriiseissä ja konflikteissa ei saa unohtaa.
  • Kasvattamaan kehitysyhteistyön rahoitusta ja vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa Suomen kehityspolitiikassa. Tyttöjä ja nuoria naisia on tuettava kouluttautumaan, työllistymään, hallitsemaan talouttaan ja osallistumaan päätöksentekoon. Kehitysyhteistyön tulee pureutua epätasa-arvoa ylläpitäviin rakenteisiin ja asenteisiin.

Epätasa-arvo, haitalliset asenteet ja köyhyys estävät miljoonien tyttöjen oikeuksia toteutumasta. Ne estävät tyttöjä pääsemästä kouluun, osallistumasta päätöksentekoon ja tekemästä valintoja omasta kehostaan ja elämästään. Konfliktit, köyhyys, ilmastokriisin aiheuttamat katastrofit, seksuaalioikeuksien rajoitukset, vanhoilliset asenteet ja tasa-arvoa uhkaavat liikkeet kaventavat tyttöjen mahdollisuuksia.

Tytöt ympäri maailmaa vaativat oikeuksiaan, koska lainsäätäjät eivät ota huomioon heidän tarpeitaan tai kuule heidän ääntään päätösten valmistelussa. Tarvitsemme entistä vahvempia puolustajia tyttöjen oikeuksille ja tasa-arvolle.

Suomella on maailmalla hyvä maine sukupuolten tasa-arvon kärkimaana. Suomen on kuitenkin kyettävä nykyistä konkreettisempiin ja vaikuttavampiin tekoihin niin Suomessa kuin kansainvälisissä suhteissa, sillä tasa-arvo edistyy liian hitaasti ja paikoin jopa taantuu.

Siksi vaadimme puolueita asettumaan nykyistä vahvemmin maailman tyttöjen puolelle. Vaadimme Suomelta ulkopolitiikkaa, jonka kärjessä on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

Tasa-arvon toteutuminen hyödyttää tyttöjä sekä heidän yhteisöjään ja yhteiskuntiaan. Se vauhdittaa myös maailmantaloutta ja rakentaa rauhaa. Suomen on oltava suunnannäyttäjä kohti maailmaa, jossa jokainen voi toteuttaa mahdollisuuksiaan sukupuolesta riippumatta.

Plan International Suomi luovuttaa vetoomuksen puolueiden johtajille 2.4.2023 käytävien eduskuntavaalien jälkeen.

Eduskuntavaaleissa tyttöjen puolella

Maailmaa koettelevat ilmastokriisi, koronapandemia, sodat ja globaali nälkäkriisi. Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää rauhaa, sukupuolten tasa-arvoa ja globaalia vastuunkantoa. Vaikutamme kevään eduskuntavaaleissa maailman tyttöjen oikeuksien ja kehitysyhteistyön rahoituksen puolesta.

Piirroskuvitus, jossa joukko ihmisiä pitävät kylttiä jossa lukee #TyttöjenPuolella ja toista kylttiä jossa Planin logo.