Planille kiitosta vahvasta ihmisoikeusnäkökulmasta | Plan

16.2.2017

Planille kiitosta vahvasta ihmisoikeusnäkökulmasta

Plan edistää ihmisoikeuksia kaikissa ohjelmissaan kyläyhteisöistä päättäjiin. Työ on pitkäjänteistä ja huomioi maiden omat tarpeet. Näin todetaan työstämme tehdyssä arviossa.

Mosambikissa olemme tukeneet 2–5-vuotiaille lapsille tarkoitetun varhaiskasvatuskeskuksen rakentamista. Kuva: Bea Uhart / Plan International

Arvioinnin tehnyt järjestötyön konsultti Maija Seppo on aidosti vaikuttunut.

– Minä tai raportin kanssani tehnyt kollegani emme ole missään aiemmissa arvioissamme nähneet näin systemaattista ihmisoikeusnäkökulman huomioimista. Plan on hirveän hyvin ja aidosti pystynyt viemään ihmisoikeusnäkökulman kaikkiin ohjelmiinsa, Seppo sanoo.

Seppo teki väliraportin Suomen ulkoministeriön tukemasta Planin ohjelmasta, joka ajoittuu vuosille 2015–2017. Raportin mukaan Planin työ on linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa, jonka pitkän aikavälin päätavoitteina on poistaa köyhyys ja epätasa-arvo sekä edistää kestävää kehitystä maailmassa.

Seppo vaikuttui myös siitä, kuinka hyvin Plan pystyy toteuttamaan ihmisoikeusnäkökulmaa jopa sellaisissa maissa, joissa kansalaisjärjestöjen toimia tukahdutetaan.

Seppo arvioi Planin toimintaa paikan päällä Etiopiassa, jossa Plan on pyrkinyt pureutumaan tyttöihin kohdistuvien haitallisten perinteiden, kuten ympärileikkauksen ja lapsiavioliittojen, juurisyihin.

– Siellä ihmisoikeudet on terminä kielletty. Silti Plan oli sielläkin todella hyvin ja uskottavasti saanut ihmisoikeusnäkökulman läpi maaohjelmaansa ja työntekijät tiesivät, mistä siinä puhutaan, Seppo kertoo.
 

Etiopiassa ympärileikkaamattomat tytöt ovat perustaneet kerhoja, joissa he keskustelevat avoimesti silpomisen vaaroista. Kuva: Meeri Koutaniemi

Tasa-arvo ja lasten oikeudet edellä

Plan International Suomella on ohjelmia tällä hetkellä 10 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Ne hyödyttävät vuosittain suoraan noin 70 000:tä lasta sekä 50 000:tä aikuista. Suomessa Plan tekee globaalikasvatusta ja vaikuttamistyötä.

Painopisteitämme ovat lastensuojelu, varhaiskasvatus ja hoito, koulutus sekä nuorisotyöttömyyden ehkäisy. Tavoitteena on edistää lasten oikeuksia ja tasa-arvoa, erityisesti tyttöjen tasa-arvoa. Pyrimme huomioimaan kaikessa työssämme erityistä tukea tarvitsevat ryhmät, kuten vammaiset ja etniset vähemmistöt.

Keskeisenä periaatteenamme on, että ohjelmiin osallistuvat lapset, perheet ja yhteisöt ovat itse päättämässä, millaista tukea ja apua he tarvitsevat.

Raportin mukaan sukupuolten tasa-arvo kulkee ansiokkaasti mukana kaikissa Planin ohjelmissa suunnittelusta toteutukseen. Sen sijaan marginalisoitujen ja syrjittyjen ryhmien huomioiminen kaipaa vielä Planilta paljon lisätyötä, jotta ohjelmaan kirjatut erittäin kunnianhimoiset tavoitteet toteutuvat.
 

Innovaatiot kehitysyhteistyön tukena

Kolmevuotisen Planin ja UM:n ohjelman koko budjetti on 17,6 miljoonaa euroa, josta Planin omarahoitusosuus on 15 prosenttia. Kyseessä on viides kumppanuusohjelmamme ulkoministeriön kanssa.

Osa rahoista ohjataan teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen kehitysyhteistyössä. Raportti nostaa esiin useita Plan Suomen kanssa yhteistyössä syntyneitä kiinnostavia innovaatioita, kuten helposti liikuteltavan, aurinkoenergialla toimivan mediarepun, datan keräämiseen tarkoitetun Poimapperin sekä Ugandassa ja Etiopiassa toimivat innovaatiopajat. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset saavat Planin pajoissa välineitä ja ohjausta omien ideoidensa kehittelyyn koko yhteisöä hyödyttäviksi hankkeiksi ja yrityksiksi.

– Nämä innovaatiot tehostavat sekä [ohjelmien] toteutusta että monitorointia – – sekä tuovat lisäarvoa yhteistyöhön kumppanien kanssa”, raportissa todetaan.
 

Kritiikkiä ja kysymyksiä kansalaisyhteiskunnan roolista

Raportti jakaa Planille myös risuja.

Jos ja kun tyttöjen asemassa saavutettu edistys halutaan säilyttää ja sitä halutaan laajentaa edelleen, on Planin maatoimistojen ja kumppanijärjestöjen osaamista vahvistettava. Muuten jopa saavutetutkin edistysaskelet voivat olla vaarassa, raportissa todetaan.

Raportti suosittelee, että kumppanuusohjelman tehokkuuden ja vaikutuksen lisäämiseksi ohjelmia kannattaisi rajata edelleen sekä maantieteellisesti että temaattisesti isommiksi kokonaisuuksiksi. Tulevassa ohjelmassa tavoitteena onkin vähentää sekä ohjelmamaiden että erillisten hankkeiden lukumäärää ja rakentaa suurempia ohjelmakokonaisuuksia. Näin saavutamme entistä parempia tuloksia yhteisöissä, joissa toimimme.

Raportissa pohditaan, kuinka voisimme entisestään vahvistaa tavoitteisiimme kirjattua kansalaisyhteiskunnan aktiivista roolia. Taloudellisen tuen lisäksi tuettavia kumppaneita on vahvistettava tasa-arvoisina ja aktiivisina toimijoina, raportissa muistutettiin.

Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen on tyytyväinen raportin sisältöön.

– Se vahvistaa, että olemme oikealla tiellä. Samalla se osoittaa meille epäkohdat, ja olemme jo tarttuneet niihin, jotta voimme työskennellä entistäkin tehokkaammin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi, Heinänen sanoo.

Tutustu toimintaamme