Plan tukee Itä-Timorin varhaiskasvatusta | Plan

10.3.2015

Plan tukee Itä-Timorin varhaiskasvatusta

Varhaislapsuus rakentaa pohjan oppimiselle

Varhaislapsuuteen sijoittaminen tuottaa tuloksia läpi elämän. Kun vanhemmat tukevat lasten terveyttä ja oppimista alusta asti, opiskelu koulussa helpottuu. Plan tukee varhaiskasvatusta Itä-Timorissa.

Vapaapäivinään Lucia auttaa mielellään sisaruksiaan opettelemaan kouluun tarvittavia taitoja.– Kun aloitin koulun, tunsin jo aakkoset ja numerot, joten minun oli helppo seurata opetusta, sanoo 9-vuotias itätimorilainen Lucia.

Lucia osallistui ennen koulun aloittamista Planin tukeman varhaiskasvatuskeskuksen opetukseen Aileussa. Keskuksessa hän valmistautui koulunaloitukseen leikkien ja laulujen lomassa.
Plan Suomi tukee alueella varhaiskasvatusta ulkoministeriön varoilla. Plan ohjaa Itä-Timorin varhaiskasvatustyöhön myös Ylen Nenäpäivässä kerättyjä varoja.

Kun Lucialla on koulusta vapaata, hän vie äitinsä apuna nuoremmat sisaruksensa kylän varhaiskasvatuskeskukseen.
– Haluan, että sisarukseni tuntevat itsensä yhtä itsevarmoiksi koulussa kuin minä tunsin, Lucia sanoo ylpeänä.
Tällä hetkellä Itä-Timorissa varhaiskasvatuksen piiriin pääsee vain 5–10 prosenttia lapsista. Plan Suomi tukee varhaiskasvatuskeskusten toimintaa Aileun lisäksi Ainarossa yhteensä 34 yhteisössä.

 

Vanhemmille oppia vanhemmuudesta

Plan perustaa varhaiskasvatuskeskukset aina yhdessä yhteisöjen kanssa. Kyläläiset valitsevat keskukselle paikan ja osallistuvat sen rakentamiseen tai olemassa olevan rakennuksen kunnostamiseen. Plan tarjoaa ne rakennusmateriaalit, joita kylissä ei ole tarjolla. Plan kouluttaa myös keskuksissa toimivat opettajat ja tarjoaa heille opetusmateriaaleja. Vanhemmat ja opettajat valmistavat myös leluja ja opetusmateriaaleja paikallisista materiaaleista.
– Kun yhteisöt ovat alusta asti osallisia keskuksesta, he sitoutuvat sen pyörittämiseen myös tulevaisuudessa, sanoo Planin ohjelmapäällikkö Mari Luosujärvi.

Lasten aliravitsemus on vakava ongelma Itä-Timorissa. Vapaaehtoiset järjestävät vanhemmille koulutuksia lasten monipuolisesta ravinnosta, terveydestä, lastensuojelusta ja lapsen oikeuksista.
– Vapaaehtoisemme tekevät myös kotikäyntejä perheissä, jotta vanhemmat voivat keskustella lastenkasvatuksesta ja vapaaehtoiset voivat ohjata heitä huolehtimaan lapsistaan entistä paremmin, kertoo Luosujärvi.
Kotikäynnit ovat myös yksi tärkeä tapa kannustaa isiä osallistumaan enemmän lastenkasvatukseen.

 

Tärkein kehitys alkaa syntymästä

Varhaislapsuuteen liittyvien taitojen ja tietojen opettaminen kantaa pitkälle. Lapsen ensimmäiset vuodet rakentavat pohjan fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille sekä kyvylle oppia. Itä-Timor on konfliktista toipuva, nuori valtio, jonka tulevaisuus rakennetaan varhaiskasvatuksella.
– Kansakunnan perusta luodaan varhaiskasvatuksessa. Ensimmäisiin vuosiin panostaminen on helpointa ja tuottavinta lasten tukemista. Varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin, painottaa Luosujärvi.

Varhaiskasvatuskeskuksissa opettajat keskittyvät myös siihen, että lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti. Tyttöjen koulunkäynti on yhtä tärkeää kuin poikienkin. Lapset oppivat toimimaan yhdessä ja hyväksymään erilaisuuden.
– Lasten varhaiskasvatus ja koulutus ovat parhaita keinoja rakentaa hauraan valtion tulevaisuutta, Luosujärvi sanoo.

Lue lisää työstämme Itä-Timorissa
 

Tutustu toimintaamme