Plan torjuu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Itä-Timorissa | Plan

9.3.2018

Plan torjuu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Itä-Timorissa

Saimme EU:lta rahoituksen väkivallan vastaiseen työhön Itä-Timorissa ja lapsiavioliittojen vastaiseen työhön Laosissa. 

Plan International Suomi kitkee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa Itä-Timorissa EU:n tuella. EU myönsi 422 000 euroa heinäkuussa alkavaan työhömme, jota toteutamme yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. 

– Plan on työskennellyt Itä-Timorissa vuodesta 2001 lähtien. Meillä on pitkä kokemus sukupuoleen kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä, joten on hienoa vahvistaa työtämme maassa, sanoo ohjelmajohtajamme Annukka von Kaufmann.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat pitkästä konfliktista toipuvassa Itä-Timorissa vakavia ongelmia. Väkivaltaa parisuhteessaan kokeneista naisista 77 prosenttia kertoi väkivallan olleen vakavaa. Myös asenteet väkivaltaa kohtaan ovat haitallisia. 80 prosenttia itätimorilaisista naisista ja 79 prosenttia miehistä sanoi, että aviomiehellä on oikeus kurittaa fyysisesti kumppaniaan tietyissä olosuhteissa.

Työskentelemme paikallisyhteisöissä asenteiden muuttamiseksi. Vapaaehtoiset nuoret käsittelevät väkivaltaa erityisesti nuorten naisten ja miesten kanssa.

– Haluamme purkaa sukupuoliin liittyviä haitallisia käsityksiä, jotta väkivalta vähenee. Myös miehet hyötyvät väkivallattomasta kulttuurista, von Kaufmann muistuttaa.

Poliisin, paikallisviranomaisten, oikeuden ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja kykyä tunnistaa väkivalta vahvistetaan.

– Esimerkiksi ennen viime vuoden vaaleja Plan sai kahdeksan puoluetta allekirjoittamaan naisten asemaa ja lastensuojelua parantavan sitoumuksen.
 

Laosissa tytöt kouluun avioliiton sijaan

EU myönsi Planille rahoituksen myös Laosissa alkuperäiskansoihin kuuluvien tyttöjen lapsiavioliittojen lopettamiseksi. Vaikka alaikäisten avioliitot on maassa kielletty, jopa 37 prosenttia tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvien köyhien perheiden tytöt päätyvät naimisiin alaikäisinä. EU rahoittaa kolmivuotista työtä yli 0,5 miljoonalla eurolla. Työskentelemme paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

– Luomme järjestöjen kanssa mallin, kuinka lapsiavioliittoja voidaan tehokkaasti vähentää. Sen jälkeen mallia hyödynnetään maanlaajuisesti lapsiavioliittojen torjumiseksi, kertoo von Kaufmann.

Lahjoita tyttöjen hyväksi

Tue tasa-arvoa tekstaamalla PLAN numeroon 16499. Lahjoitat tytöille 10 €.

Tee sinulle sopiva lahjoitus verkossa tyttöjen koulutukseen ja suojeluun.

Tutustu toimintaamme