Plan julkaisi opettajille kirjan kuvanlukutaidon opetukseen | Plan

16.1.2015

Plan julkaisi opettajille kirjan kuvanlukutaidon opetukseen

Plan julkaiseman Kuvien tarinat -kirjan tehtävien ja artikkelien avulla alakoulujen opettajat ja lasten kanssa työskentelevät pystyvät opetuksessaan tarkastelemana lapsen oikeuksia media- ja taidekuvien kautta.

Museopedagogi Satu Itkonen havainnollistaa, miten keskustelevaa kuvan tarkastelua voidaan käyttää valokuvien tulkitsemiseen.Mitä kuvassa näkyy? Toinen katsojista näkee joulun, toinen arpajaiset, kolmas koulutushuoneen. Yksi kiinnittää huomiota nuken valkoisuuteen ja pienen tytön katseeseen. Takana oleva pelle hämmentää kaikkia. Planin uutuuskirjassa Kuvien tarinat esitellään Suomessa vielä harvinainen keskustelevan kuvan tarkastelu eli Visual Thinking Strategies (VTS) -menetelmä. Siinä katsojille annetaan katsottavaksi kuva ilman taustatietoja. Heitä pyydetään kuvailemaan, mitä he kuvassa näkevät. Tarkastelun vetäjä ei vahvista tai heikennä näkemyksiä vaan toistaa ne sellaisina kuin katsojat ne kertovat.
– Oikeita vastauksia ei ole vaan kaikki näkemykset ovat yhtä arvokkaita, kertoo museopedagogi Satu Itkonen.
– Yhdysvalloissa havaittiin, että menetelmän avulla kuvat jäävät ihmisten mieleen paremmin. He myös oppivat tulkitsemaan ja katsomaan kuvia aiempaa tarkemmin, sanoo Suomen valokuvataiteen museon yhteisövastaava Erja Salo.
Yhdysvalloissa alun perin kehitettyä menetelmää käytetään paljon kouluopetuksessa ja lasten museovierailuissa. Nyt suomalaiskasvattajat voivat käyttää samaa menetelmää opetuksessaan.

 

Uutuuskirja opettajien avuksi

Kuvien tarinat -kirja auttaa kehittämään lasten kuvanlukutaitoa, tietoisuutta lapsen oikeuksista ja ymmärrystä maailmasta kuvien kautta. Kirja sisältää artikkelien lisäksi tehtäviä, joiden avulla opettajat voivat käsitellä kuvia lasten kanssa.
– Planille on tärkeää lasten kriittisen media- ja kuvalukutaidon kehittyminen. Taitojen kehittymisen yksi tavoite on saada lapset toimiaan aktiivisesti lapsen oikeuksien puolesta, kertoo Planin ohjelmapäällikkö Tiina Salmio.
Kirjan artikkelit ovat kirjoittaneet media-, taide- ja museoalan ammattilaiset, kuten valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja toimittaja Pauliina Grönholm. Se on julkaistu ulkoministeriön tuella.

 

Ihmisten yhdistäminen kulttuurirajojen yli

Kirja on osa Planin työtä ihmisten yhdistämiseksi yli kulttuurirajojen.
– Usein kehitysmaakuvasto on yksipuolista, jossa ylhäältä päin kuvattu tummaihoinen lapsi katsoo kyynelehtien kameraan. Planissa olemme tietoisesti pyrkineet eroon stereotyyppisten kuvien käyttämisestä, painottaa Planin pääsihteeri Ossi Heinänen.
Hän toteaa, että järjestöjen työn vaikeus on kuvata toisaalta joka päivä tapahtuvaa lasten aitoa kärsimystä, toisaalta lasten elämään kaikkialla kuuluvaa arjen värikkyyttä.
– Haluamme, että lapset oppivat poimimaan tietoa ja tulkitsemaan sitä. Se lisää lasten ymmärrystä maailmasta. Planin työn tavoite on kuvata sitä, kuinka lasten elämässä eri puolilla maailmaa on paljon samankaltaisuutta, Heinänen kertoo.

Kirjan voi tilata postituskuluja vastaan osoitteesta kotimaa@plan.fi

Lue lisää Planin globaalikoulusta

Lataa Kuvien tarinat -kirja (pdf)