Plan ja Metso | Plan

PLANIN JA METSON YHTEISTYÖ

Uusi nelivuotinen hanke Alwarin alueella Pohjois-Intiassa on jatkoa kouluhankkeelle, joka tuo laadukkaan koulutuksen myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ulottuville. Hanke edistää erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä.

Hankkeen ensivaiheessa mukana oli 15 koulua, ja siitä hyötyi 3 000 koululaista ja 90 opettajaa. Nyt hanke laajenee yhteensä 25 kouluun.

Hankkeessa mukana olevat koulut saavat asianmukaiset opetustilat, ja opetuksen laatu paranee opettajien lisäkoulutuksen ansiosta. Hanke pyrkii parantamaan oppimistuloksia tarjoamalla kouluille tiede- ja matematiikkaluokkia, nykyaikaista it-teknologiaa ja koulukirjastot.

Metson ja Planin nelivuotisen yhteishankkeen avulla koulut saavat asianmukaiset opetustilat, ja opetuksen laatu paranee. Yhteistyöstä hyötyvät erityisesti tytöt.

Metson ja Planin yhteishanke kohentaa myös koulujen vesi- ja sanitaatiopalveluja ja lisää oppilaiden hygieniatietoutta. Puhdas juomavesi ja asianmukaiset käymälät parantavat oppilaiden terveyden ohella myös koulussa viihtymistä sekä oppilaiden, etenkin tyttöjen, turvallisuutta.

Kouluhankkeen tavoitteena on paitsi parantaa lasten oppimistuloksia myös lisätä alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden määrää. Neljän vuoden aikana hanke tavoittaa noin 8 000 tyttöä ja poikaa 25 koulussa.

Metson ja Planin nelivuotisen yhteishankkeen avulla koulut saavat asianmukaiset opetustilat, ja opetuksen laatu paranee. Hanke toteutetaan Intiassa Alwarin alueella.