Parempi tulevaisuus 100 miljoonalle tytölle | Plan

16.2.2018

Parempi tulevaisuus 100 miljoonalle tytölle

Edistimme vuonna 2017 heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia ympäri maailmaa. Tutustu tuloksiin vuosikertomuksessamme.

Työtämme ohjasi vuonna 2017 selkeä tavoite: edistämme maailman tyttöjen oikeuksien toteutumista niin, että vuoteen 2022 mennessä 100 miljoonaa tyttöä oppii, johtaa, päättää ja menestyy. Tämä tarkoittaa, että vuosien 2017 ja 2022 välillä 100 miljoonaa tyttöä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa saa laadukasta koulutusta, pystyy vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, saa päättää omasta elämästään ja kehostaan ja kasvaa turvassa.

Edistimme vuonna 2017 tavoitettamme niin laadukkaissa kehitysyhteistyöohjelmissamme kuin kotimaan työssämme. Tuloksemme syntyivät yhdessä yhteisöjen, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa. Tuimme lapsia, nuoria ja yhteisöjä lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syiden sekä tyttöjen syrjinnän poistamisessa.

Saimme aikaan muutoksia sekä arjen käytännöissä että poliittisessa päätöksenteossa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vahvistimme lasten ja yhteisöjen kykyä valmistautua ja sopeutua kriiseihin ja katastrofeihin.

Työmme heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, oikeuksien edistämiseksi laajeni entisestään. Vuoden 2017 aikana Plan International toimi yhteensä 75 maassa.

Työmme painopiste siirtyi kaikkialla maailmassa yhä vahvemmin tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Kirkastimme työmme tavoitteita tyttöjen oikeuksien näkökulmasta ja vahvistimme sukupuolten tasa-arvon edistämistä työmme kaikilla osa-alueilla. Seurasimme myös entistä tarkemmin, miten tytöt eri puolilla maailmaa hyötyivät työstämme.

Lue vuosikertomuksemme 2017

Tutustu toimintaamme