Paransimme miljoonien lasten elämää vuonna 2018 | Plan

11.2.2019

Paransimme miljoonien lasten elämää vuonna 2018

Vuonna 2018 tuimme ympäri maailmaa miljoonia lapsia, nuoria ja heidän yhteisöjään poistamaan lasten syrjäytymisen ja haavoittuvuuden syitä sekä kitkemään tyttöjen syrjintää. Saimme aikaan kauaskantoisia muutoksia sekä arjen käytännöissä että poliittisessa päätöksenteossa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhdessä kansainvälisen kattojärjestömme, tukijoittemme ja kumppaneittemme kanssa tuimme hankkeissamme yli 18:aa miljoonaa tyttöä ja yli 16:ta miljoonaa poikaa, paransimme yli kahden miljoonan tytön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, tuotimme uutta tutkimustietoa tyttöjen asemasta katastrofeissa ja perustimme Girls’ Rights Platformin, mittavan tietokannan tyttöjen oikeuksista.

Vahvistimme myös lasten ja yhteisöjen kykyä valmistautua ja sopeutua kriiseihin ja katastrofeihin, ja autoimme luonnonmullistuksista ja kriiseistä kärsiviä lapsia ja heidän perheitään.

Globaalia toimintaamme ohjaa viisivuotisstrategia, jonka tavoitteena on saada vuosina 2017–2022 sata miljoonaa tyttöä saamaan laadukasta koulutusta, osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon, päättämään omasta elämästään ja kehostaan sekä kasvamaan turvassa. Strategiamme tukee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Lue vuosikertomus 2018

Tutustu toimintaamme