Vahvuutemme | Plan

Vahvuutemme

TASA-ARVO

Edistämme työssämme sukupuolten välistä tasa-arvoa. Haluamme, että tytöt ja pojat voivat toteuttaa itseään tasa-arvoisesti ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Sukupuoliin liittyy paljon erilaisia odotuksia, käsityksiä ja velvollisuuksia, jotka ovat erilaisia tytöille ja pojille. Tällaisesta kulttuurisesti rakennetusta sukupuolesta käytetään usein englanninkielistä termiä gender.

Jotta maailmassa saavutetaan tasa-arvo, on sukupuoliroolien muututtava.

Tyttöjen asema kehitysmaissa on poikia heikompi, mutta myös pojat kärsivät heihin kohdistuvista odotuksista. Kun tytöt esimerkiksi naitetaan alaikäisinä ja he jäävät sukupuolensa takia ilman koulutusta, pojille asetetaan usein elättäjän vastuu eikä heidän osallistumistaan lastenkasvatukseen tueta. Työskentelemme sen eteen, että tytöt ja pojat saavat itse valita tulevaisuutensa ja elää terveellisesti ja turvallisesti ilman sukupuolirooleille asetettuja haitallisia käsityksiä.

Vahvuutemme

LAPSI ON MEILLE TÄRKEIN  - lapsikeskeinen yhteisökehitys

Työmme keskittyy parantamaan lasten elämää kehitysmaissa. Rakennamme maailmaa, jossa lapset voivat elää ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Kehitysyhteistyömme perustuu lapsikeskeisen yhteisökehityksen periaatteisiin. Tämä tarkoittaa, että lapset ovat työmme ydin. Työssämme lapset, heidän vanhempansa ja yhteisönsä työskentelevät itse aktiivisesti elämänsä parantamiseksi.

Haluamme lasten äänen kuuluvan työssämme.

Lapset ja nuoret asettavat itse tavoitteita toiminnallemme he arvioivat hankkeiden vaikutuksia, valmistautuvat katastrofitilanteisiin ja osallistuvat päätöksentekoon. Näin he voivat myös tulevaisuudessa vaikuttaa itseään ympäröivään kehitykseen. Työmme perusta ovat kaikille kuuluvat ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, joista tärkein on YK:n lasten oikeuksien sopimus. Tehtävämme on varmistaa, että lasten oikeudet toteutuvat ympäri maailmaa.

Vahvuutemme

TIETOTEKNIIKKA KEHITYKSESSÄ - ICT FOR DEVELOPMENT

Olemme erikoistuneet käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa kehitysyhteistyömme apuna. Tietotekniikka kehityksessä (ICT for development) helpottaa muun muassa tietojen välittämistä, kansalaisten äänen kuulumista ja lasten osallistumista. Esimerkiksi kännykät ovat arkea jo lähes kaikkialla maailmassa. Niiden avulla lapset voivat raportoida, saapuvatko opettajat kouluun, vanhemmat saavat asten syntymärekisteröinnistä ja katastrofiavun koordinointi helpottuu ja nopeutuu. Yhteistyömme teknologiayritysten kanssa tukee mobiili- ja tietoteknologian hyödyntämistä erilaisissa hankkeissamme.Tietotekniikan leviäminen ei aina johda siihen, että ne toimivat kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Työssämme on tärkeää, että myös vähemmistöasemassa olevat ryhmät, kuten tytöt ja etniset vähemmistöt, hyötyvät tekniikan antamista mahdollisuuksista.

 

Esimerkki tietotekniikan hyödyntämisestä

POIMAPPEr - mobiilisovellus kartoittaa avuntarpeen katastrofeissa

Kun luonnonkatastrofi iskee, apua tarvitaan paikan päälle tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti. Plan Suomen ja suomalaisen mobiiliteknologiayrityksen Pajat Solutionsin yhdessä kehittämä Poimapper-sovellus auttaa kartoittamaan, missä apua tarvitaan kipeimmin. Plan käytti järjestelmää avuntarpeen määrittämiseen muun muassa Filippiinien Haiyan-taifuunin tuhoissa. Kännyköillä toimiva sovellus auttaa avustustyöntekijöitä keräämään nopeasti tietoa veden ja ruuan jakelusta sekä koulujen ja teiden kunnosta.

- Poimapperin avulla työntekijät keräävät yhteiseen tietokantaan tietoja esimerkiksi siitä, mitkä sillat ovat poikki, joten avustusrekat voivat käyttää vaihtoehtoisia reittejä, kertoo Plan Suomen ICT4D-ohjelmapäällikkö Tuulia Virhiä. Virhiä vastaa tietoteknologian hyödyntämisestä kehitysyhteistyössä.

Kriisitilanteissa ajantasaisen tiedon saaminen on hankalaa. Jotta apu saadaan sitä eniten tarvitseville, työntekijät tarvitsevat nopeasti tietoa avuntarpeesta eri alueilla. Perinteisesti työntekijät ovat käyttäneet kartoituksessa kynää ja paperia ja siirtäneet tiedot tietokoneelle. Tämä on hidastanut tiedonkulkua.

- Poimapperilla saadaan nopeaa ja laadukasta tietoa, jota on helppo jakaa. Työntekijät voivat päivittää toistensa keräämiä tietoja, jolloin kaikilla on pääsy ajantasaiseen tietoon, Tuulia Virhiä toteaa. Samalla kansainvälinen Plan ja Plan Suomi voivat seurata avuntarvetta reaaliaikaisesti. Sovellus on edullinen, ja sen käytön oppii parissa tunnissa.

Poimapper-sovelluksen on kehittänyt suomalainen mobiiliteknologiayritys Pajat Solutions yhteistyössä Plan Suomen ja Plan Kenian kanssa. Ulkoministeriö on tukenut kehitystyötä. Sovellus on rakennettu Planin kenttätyön erityistarpeet ja lastensuojelun näkökulmat huomioiden. Tiedot on suojattu siten, että niihin pääsevät käsiksi ainoastaan asianosaiset. Sovellusta käytetään jo kymmenissä Planin työskentelymaissa.