Sri Lanka | Plan

Sri Lanka

 • Pääkaupunki: Colombo
 • Korkein huippu Pidurutalagala, 2524 metriä
 • Tyypillinen ruoka: kottu, hoppers, lamprais
 • Eläinlajeja: elefantti, leopardi, buffalo
 • Kielet: sinhala, tamil
 • Suosituin urheilulaji: kriketti
 • Yleisiä hedelmiä: kookos, mango
 • Rahayksikkö: Sri Lankan rupia

 

 

Tervehdys Sri Lankan kummilapsilta

Työmme saavutuksia Sri Lankassa vuonna 2018

 • Isät tulivat mukaan muuttamaan sukupuolirooleja. Hankkeemme 32 miestä olivat mukana tukemassa yli 1 250 perhettä lasten kasvussa ja kehityksessä. Samalla kannustettiin naisia saamaan äänensä kuuluviin.
 • 771 nuorta (joista 427 nuoria naisia) sai ammatillista koulutusta. 719 nuorta kävi koulutuksen loppuun. 178 nuorta työllistyi ja 242 nuorta aloitti oman yritystoiminnan.
 • 300 nuorta sai koulutusta maanviljelyssä.

 

Näin tukesi auttaa vammaisia lapsia

Plan tukee vammaisten lasten koulunkäyntiä Sri Lankassa.

Uusimman väestönlaskennan mukaan 88 740 srilankalaisella 5–19-vuotiaalla lapsella ja nuorella on yksi tai useampia vammoja. He muodostavat 5,4 prosenttia kaikista vammaisista henkilöistä Sri Lankassa.

30 prosenttia vammaisista lapsista ja nuorista ei käy koulua, vaikka peruskoulun käynti on Sri Lankassa pakollinen. Noin kaksi tuhatta 5–9-vuotiasta lasta kävi yhä esikoulua.

Vain 0,3 prosenttia 15–59-vuotiaista vammaisista on osallistunut jonkinlaiseen ammatilliseen koulutukseen. Tämä kertoo jotain siitä haasteesta, mikä vammaisten lasten koulutuksessa on. Alle 30 prosenttia yli 15-vuotiaista vammaisista osallistuu työelämään, ja naisten kohdalla luku on vielä alhaisempi.

Sri Lankassa on ollut puutteelliset seulontamenetelmät, joiden avulla lasten vammat havaittaisiin ajoissa ja heille voitaisiin tarjota varhaista tukea. Puutteita on ollut myös vammaisiksi todettujen lasten kehityksen seurannassa. Usein vammaisuus on huomattu sattumalta. Vammaisille ei ole myöskään saatu luotua sopivia palveluita. Vammaiset lapset tarvitsevat terveyspalveluja, varhaiskasvatusta ja järjestelmällistä kehityksen seurantaa. 

Olemme kouluttaneet Sri Lankassa esikoulun opettajia tunnistamaan vammoja, jotta lapsille saataisiin ajoissa erityistukea. Varhaisella avulla voidaan saada estettyä loppuelämän kestäviä seurauksia, kuten köyhyyttä ja ulkopuolelle jäämistä.

Loimme 15 opasta ja työkaluja 20 esikoulun opettajalle seitsemästä eri esikoulusta. Materiaalin avulla opettajien on mahdollista tunnistaa lapsen kehitysvammaisuus. Pilottihankkeen opettajat testasivat materiaaleja työssään lasten kanssa. Tulokset analysoidaan Kelaniyan yliopistossa, ja materiaaleja kehitetään ennen kuin testausta jatketaan koko maassa.

– Ennen tunsin asiasta syyllisyyttä, aivan kuin me opettajat päättäisimme kuka on vammainen lapsi. Nyt meillä on välineet tutkia objektiivisesti asiaa, kertoo hankkeeseen osallistunut opettaja.

 

 

Maajohtajan terveiset

Sinun avullasi yhä useampi srilankalaislapsi on saanut paremman alun elämälleen.

Yhä useampi lapsi on terveempi, koska me opetamme vanhemmille terveellisen ruokavalion tärkeydestä ja varmistamme, että tytöillä ja pojilla on käytettävissään kunnon käymälät ja paikka pestä käsiä.

He ovat onnellisempia, koska kokonaiset yhteisöt ovat osallistuneet rakentamaan uusia kouluja, joissa oppiminen on hauskempaa.

Lapset tuntevat olonsa myös turvallisemmaksi, koska olemme valmistaneet heitä hätätilanteiden varalle ja auttaneet heitä toipumaan onnettomuuksista. Kiitos.

Supriyanto Supriyanto
Maajohtaja, Plan International Sri Lanka