Itä-Timor | Plan

Itä-Timor

 • Pääkaupunki: Dili
 • Korkein huippu: Mount Tatamailau, 2 986 metriä
 • Yleisimmät nimet: Adje, Jur
 • Maatalouden tärkein vientituote: kahvi
 • Tyypillisiä ruokia: batar da’an eli maissimuhennos, tapai eli riisiruoka
 • Eläinlajeja: timorinhevosenkenkäyökkö, jaavansarvikuono, käyrävarvasgekko
 • Paikallista musiikkia: gamelan, fado
 • Kielet: tétum, portugali
 • Yleinen tervehdys: “Di'ak Kalae?” eli ‘Mitä kuuluu?”

 

 

Tervehdys itä-timorin kummilapsilta

Työmme saavutuksia Itä-Timorissa vuonna 2017

 • Perustimme 20 nuorten säästö- ja lainaryhmää, joihin kuuluu 282 jäsentä. Tämän avulla nuoret ovat voineet esimerkiksi aloittaa yritystoiminnan.
 • 222 nuorta opiskeli viljelystaitoja.
 • 287 tyttöä harjoitteli johtajuustaitoja ja julkista puheen pitämistä.
 • Noin 900 lasta on osallistunut esikouluihimme tai leikkikerhoihimme.
 • 106 henkilöä on saanut tietoa vammaisten lasten ja nuorten oikeuksista olla mukana yhteisössään.

 

 

Näin tukesi auttaa lapsia sopeutumaan ilmastonmuutokseen

Uudet vesisäiliöt auttavat tyttöjä, kuten Guidaa, pysymään koulussa.

 

Ilmastonmuutos ja El Niño -sääilmiö lisäävät kuivuutta ja muita sään ääri-ilmiöitä Itä-Timorissa. 

– Aiemmin jouduimme hakemaan vettä toiselta alueelta. Nyt vesilähde on lähellä, joten olen iloinen. En enää myöhästy koulusta, koska vedenhakuun ei kuluu niin paljon aikaa, sanoo 16-vuotias Guida.
 
Muutamien vuosien välein ilmenevä El Niño -sääilmiö ja ilmastonmuutos lisäävät kuivuutta. Veden hakeminen kuuluu usein tyttöjen tehtäviin. Kun kuivuuden takia tytöt joutuvat hakemaan vettä pitkien matkojen päästä, heidän koulunkäyntinsä keskeytyy tai vaikeutuu. Kuivuuteen varautuminen, kuten uudet vesilähteet ja veden kerääminen talteen, auttavat tyttöjä pysymään koulussa ja yhteisöjä varautumaan muuttuviin sääolosuhteisiin. 
 
Tuellasi kyläyhteisöt ovat parantaneet veden saatavuutta, jotta tytöt voivat käydä koulussa.

 

Näin tukesi auttaa lapsia oppimaan

Augustiana on osoittanut, että hänen äänessään on voimaa

Tuellasi yhä useammat Itä-Timorin lapset saavat sitä, mihin jokaisella lapsella on oikeus: koulutusta. Julkisen puhumisen kilpailu antaa oppilaille entistä enemmän itseluottamusta.

Kilpailu pidetään ensin koulussa, sitten alueellisella ja lopulta kansallisella tasolla, ja mukaan osallistuu satoja lapsia. Kilpailuun valmistautuessaan lapset saavat koulutusta julkiseen puhumiseen ja oppivat sekä ilmaisemaan itseään että innostamaan toisiaan.

Augustiana on 17-vuotias ja asuu Aileun alueella.
– Tulin mukaan julkisen puhumisen kilpailuun, koska ihmiset osoittivat luottavansa minuun, hän sanoi.

Hän puhui ikäistään viisaammin ja kaunopuheisemmin, ja hänestä tulikin finalisti puheellaan, joka käsitteli hänen rakkauttaan oppimiseen.
– Haluan auttaa isänmaatani, ja koulutuksen avulla voimme oppia terveydestä ja muista asioista. Me voimme tarjota apua niille, jotka sitä tarvitsevat, hän kertoo.

Autat yhä useampia Augustianan kaltaisia nuoria ymmärtämään heidän oman äänensä merkittävyyden. He ymmärtävät olevansa merkittäviä Itä-Timorin tulevaisuudelle.

 

Näin tukesi auttaa tyttöjä

”Kannustan kaikkia Itä-Timorin naisia liittymään yhteen ja näyttämään, että he pystyvät mihin vain.” Odelia, 17, Alieun alueen konferenssi, Itä-Timor

17-vuotias Odelia näyttää mallia Itä-Timorin tytöille. Hän osallistui Aileun alueella järjestettyyn ensimmäiseen tyttöjen konferenssiin perinteiseen timorilaiseen tais-asuun pukeutuneena 250 muun nuoren naisen kanssa.

Odelia uskoo, että hänen yhteisönsä tytöillä tulee olla tasavertaiset oikeudet poikien kanssa. Tuellasi hän on ollut paikallisen naisten ja tyttöjen foorumin aktiivijäsen ja antanut yhteisössään äänen naisille, jotka olisivat muutoin jääneet huomiotta.

Tyttöjen konferenssissa Odelia teki yhteistyötä muiden tyttöjen kanssa luodakseen kansallisille politiikoille esitettävän toimintasuunnitelman. Yhdessä he laativat prioriteetit Itä-Timorin naisille. Näitä ovat parempi terveys, koulutus, osallisuus ja suojaaminen väkivallalta.

Kysyttäessä kuka innostaa häntä eniten Odelia vastaa:
– Äitini. Hän huolehti minusta, kun olin pieni, ja hän kuuntelee ongelmiani ja rohkaisee minua.

Tukesi ansiosta Odelia asettaa nyt tavoitteekseen tulla Itä-Timorin suurlähettilääksi Australiaan. Hän innostaa myös muita tyttöjä tähtäämään korkealle.

Maajohtajan terveiset

Kuten olet nähnyt, tuellasi on valtava vaikutus itätimorilaislasten elämiin. Moni mahtava asia ei olisi onnistunut ilman sinun apuasi.

Olet auttanut meitä varmistamaan, että lapsilla ja yhteisöillä on turvallista juomavettä El Niñon aiheuttamasta tuhosta huolimatta. Lapset eivät enää sairastu koulun jälkeen pidettävien hygieniakerhojen ansiosta. Yhä useammilla tytöillä on nyt sananvaltaa siihen, miten heidän yhteisöjään hoidetaan.

Yhä useamman lapsen tulevaisuus on nyt täynnä mahdollisuuksia ja hymyjä. Kiitos.

Terence McCaughan
Maajohtaja, Plan International Itä-Timor

Stop sukupuolittuneelle väkivallalle!

 
Kenenkään ei pitäisi pelätä koulussa, kotona eikä kylässään. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat pitkästä konfliktista toipuvassa Itä-Timorissa vakavia ongelmia. Väkivaltaa parisuhteessaan kokeneista naisista 77 prosenttia kertoo väkivallan olleen vakavaa. Myös asenteet väkivaltaa kohtaan ovat haitallisia. Noin 80 prosenttia naisista ja miehistä arvioi, että aviomiehellä on oikeus kurittaa fyysisesti kumppaniaan tietyissä olosuhteissa. Myös lasten rankaiseminen on yleistä. 
 
Työskentelemme paikallisyhteisöissä asenteiden muuttamiseksi ja väkivallan lopettamiseksi. Vapaaehtoiset nuoret käsittelevät väkivaltaa ja sukupuoleen liittyviä haitallisia käsityksiä erityisesti nuorten naisten ja miesten kanssa. Varmistamme, että viranomaiset tunnistavat väkivallan ja osaavat puuttua siihen. Parannamme myös naisten mahdollisuuksia päästä tarvittaessa turvaan pääkaupunki Diliin. Työtämme tukee Euroopan Unioni yhdessä muiden lahjoittajiemme kanssa.