Meilahden koulusta vuoden Matkalla-koulu | Plan

23.11.2015

Meilahden koulusta vuoden Matkalla-koulu

Plan Suomi palkitsi Meilahden koulun kiitoksena sen työstä maahanmuuttajanuorten parissa.

Plan Suomi palkitsi helsinkiläisen Meilahden koulun vuoden 2014–2015 Matkalla-kouluna lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Matkalla-palkinto annetaan koululle kiitoksena sen työstä maahanmuuuttajanuorten parissa.

– Arvostamme ja kiitämme koulun systemaattista ja kannustavaa otetta nuorten tukemisessa, sanoo Plan Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Meilahden koulua kiitetään erityisesti kehittämismyönteisyydestä, keskusteluvalmiudesta eri toimijoiden välillä sekä erinomaisesta kyvystä valita hankkeeseen parhaiten soveltuvat nuoret. Palkinto jaetaan toista kertaa.

Matkalla-hanke on suunnattu Suomessa vähän aikaa asuneille 8–9-luokkalaisille maahanmuuttajanuorille ja heidän vanhemmilleen. Se edistää maahanmuuttajanuorten aktiivisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan.

Plan Suomen, Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Espoon kaupungin, Laurea-ammattikorkeakoulun, Suomen Setlementtiliiton sekä SeslonkiYhdistyksen yhteistyönä toteutettava Matkalla-hanke jatkuu lokakuun 2016 loppuun. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa hanketta.

Lue lisää Matkalla-hankkeesta