Lapsiavioliitot historiaan | Plan

lapsiavioliitot historiaan

Maailmanlaajuisesti 12 miljoonaa tyttöä päätyy naimisiin alle 18-vuotiaana, osa jopa alle 10-vuotiaana. Haluamme lopettaa lapsiavioliitot maailmasta.

Lapsi- ja pakkoavioliitot on lopetettava, koska...

 • ne loukkaavat tyttöjen ihmisoikeuksia.
 • ne ovat usein laittomia. Monen maan lainsäädäntö kieltää alaikäisenä avioitumisen, mutta lain toteutumista ei valvota.
 • monet liitoista ovat pakkoliittoja, sillä tytöt eivät usein avioidu vapaasta tahdostaan.
 • avioliitto katkaisee tytön lapsuuden ja usein myös koulutien.
 • tyttö saattaa joutua koulutuksen sijaan töihin ansaitsemaan itse myötäjäisensä.
 • nuorten ja kouluttamattomien äitien tyttärillä on myös suuri riski keskeyttää koulunsa ja avioitua nuorena.
 • myös pojat kärsivät lapsiavioliitoista.

 

Näin estämme lapsiavioliittoja:

 • Autamme perumaan jo sovittuja lapsiavioliittoja. Estämme uusien solmimisen.
 • Perustamme tyttöjen ryhmiä, joissa tytöt saavat itseluottamusta, oppivat rahankäyttöä ja pystyvät vaikuttamaan elämäänsä liittyviin päätöksiin.
 • Työskentelemme yhteisöjen kanssa haitallisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja seksuaalisen hyväksikäytön, lopettamiseksi.
 • Tuemme lapsiavioliiton kokeneita tyttöjä ja nuoria naisia saamaan koulutuksen ja toimeentulon.
 • Tarjoamme tietoa lasten oikeuksista kouluissa, yhteisöissä ja valtiotasolla.
 • Tuotamme tietoa varhaisavioliitoista ja niiden vaikutuksista tyttöjen elämään.
 • Vaikutamme poliittisiin päättäjiin, jotta lapsiavioliitot kielletään lailla ja lain toteutumista valvotaan.
 • Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kuivuudesta johtuva ruokapula, voivat olla syynä lapsiavioliittoon. Vaikutamme poliittisiin päättäjiin, jotta ilmastokriisiä torjutaan kunnianhimoisesti.

 

< Tyttöjen tilanne vaatii muutosta

 

Lahjoittamalla annat tytöille paremman tulevaisuuden

Lahjoita 10 € lähettämällä tekstiviesti PLAN10 numeroon 16155

Tee tilisiirto Nordea IBAN FI90 1279 3000 5131 56
BIC NDEAFIHH