Kampanjamme perustuvat yhteistyölle ja lasten oikeuksien kunnioitukselle | Plan

7.5.2018

Kampanjamme perustuvat yhteistyölle ja lasten oikeuksien kunnioitukselle

Kunnioitamme kaikkea 12-vuotiaan äitiysvaatteet -kampanjasta saamaamme palautetta, suhtaudumme kehitysehdotuksiin vakavasti ja haluamme käydä rakentavaa keskustelua valinnoistamme.

Etsimme kampanjan keulakuvaksi Fridahin (oik.), joka halusi vanhempiensa kanssa osallistua kampanjaan ja joka sai huoltajiensa kanssa tarkat tiedot kuviensa ja tarinansa käyttötarkoituksesta.

Joka vuosi arviolta seitsemän miljoonaa tyttöä tulee äidiksi alaikäisenä, heistä kaksi miljoonaa alle 15-vuotiaana. Liian varhainen äitiys tarkoittaa usein vakavia terveysriskejä, koulutien keskeytymistä, varhaisavioliittoa ja köyhyyttä – tilannetta, jossa nuoren äidin oikeudet jäävät toteutumatta.

Me Planissa halusimme nostaa tämän maailmanlaajuisen ongelman julkiseen keskusteluun ja toteutimme viime kesänä kampanjan 12-vuotiaan äitiysvaatteet yhdessä Plan International Sambian, mainostoimisto hasan & partnersin, valokuvaaja Meeri Koutaniemen ja vaatesuunnittelija Paola Suhosen kanssa. Kampanja sai laajan näkyvyyden ja on noussut tänä keväänä uudelleen keskusteluun saatuaan markkinointiviestinnän palkintoja. Samalla esiin on noussut myös kritiikkiä kampanjamme keinoja kohtaan. Kunnioitamme kaikkea saamaamme palautetta, suhtaudumme kehitysehdotuksiin vakavasti ja haluamme käydä rakentavaa keskustelua valinnoistamme.
 

Nollatoleranssi rasismille ja seksualisoinnille

Tohtori Faith Mkwesha ja eräät muut keskustelijat ovat tuoneet esiin näkemyksen, että 12-vuotiaan äitiysvaatteet seksualisoi kampanjan mallin Fridahin ja uusintaa kolonialistista ja rasistista esittämistapaa. Haluamme korostaa, että vastustamme rasismia, kolonialismia ja kaikkien ihmisten, aivan erityisesti lasten, seksualisointia ja esineellistämistä. Pyrimme viestinnässämme ja markkinoinnissamme kunnioittamaan aina työssämme mukana olevia lapsia, osallistamaan heidät keskusteluun ja näyttämään heidät objektin sijaan toimijoina. Kampanjamme jäljitteli tarkoituksella muotimainosten kuvastoa ja asentoja, jotta se loisi pysäyttävän ristiriidan ja kiinnittäisi ihmisten huomion itse ongelmaan. Pyrimme kuitenkin välttämään huolellisesti nuoren mallin seksualisointia, ja vaatteet ovat tarkoituksella peittäviä lastenvaatteita.

Meiltä on kysytty myös, miksi kampanja on henkilöitynyt todelliseen raskaana olevaan tyttöön, johon on kohdistunut ihmisoikeusloukkaus. Äitiysvaatteet 12-vuotiaalle -kampanjaa tehdessämme emme halunneet puhua lapsiäitiydestä vain tilastojen ja yleistysten kautta, vaan halusimme nostaa esiin todellisen yksilön, joka elää lapsiäitiyden realiteettien kanssa. Siksi etsimme kampanjan keulakuvaksi Fridahin, joka halusi vanhempiensa kanssa osallistua kampanjaan ja joka sai huoltajiensa kanssa tarkat tiedot kuviensa ja tarinansa käyttötarkoituksesta. Toisin kuin joissakin yhteyksissä on esitetty, Fridah ei joutunut seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi vaan tuli raskaaksi suhteessa teini-ikäiseen poikaan. Tavoitteemme oli kertoa Fridahista arvokkaana ja yksilöllisenä ihmisenä, jolla on tavoitteita ja unelmia – ei stereotyyppinä tai ongelmien kuvittajana. Teemme työtämme aina yhdessä lasten, nuorten ja yhteisöjen kanssa, joten Fridahkaan ei ole mielestämme vain avun kohde vaan aktiivinen yhteisönsä ja yhteiskuntansa muuttaja.

Kritiikki siitä, ettei Fridah puhunut itse kampanjan visuaalisessa ja videoaineistossa, on hyvin perusteltua. Tälle puutteelle oli tilannekohtainen syy. Tavoitteemme oli haastatella Fridahia paitsi kirjoitettuihin juttuihin myös videolle, mutta koska hän oli kampanjaa tehdessämme vasta 13-vuotias ja koki jännitystä puhua videokameran edessä, halusimme varmistaa hänen hyvinvointinsa koko kuvausprosessin ajan ja kunnioittaa hänen rajojaan erityisen tarkasti. Saamamme palautteen perusteella vedimme pois levityksestä kampanjan making of -videot, jotka vahvistavat tahattomasti white savior -asetelmaa eivätkä anna Fridahille tarpeeksi aktiivista roolia. 

Fridahin tarinan voi lukea sivuiltamme. Näkemyksemme on, että kampanjakokonaisuudessa emme ole riistäneet Fridahin tarinaa vaan tuoneet kansainvälisen yhteistyön avulla esiin yksilöllisen tilannekuvauksen, joka on auttanut suurta ihmisjoukkoa ymmärtämään paremmin lapsiäitiyden ongelmallisuutta.

Fridahille tai hänen perheelleen ei maksettu palkkiota kampanjaan osallistumisesta, koska Fridah ja hänen yhteisönsä ovat mukana työssämme. Periaatteemme on, ettemme nosta yhteisöissä eläviä lapsia eriarvoiseen asemaan vaan kohdistamme tuen aina koko yhteisölle. Fridah ja hänen lapsensa ovat saaneet Planilta tukea raskausaikana ja sen jälkeen, ja jatkamme työtämme koko yhteisön elinolojen parantamiseksi ja liian varhaisten raskauksien ehkäisemiseksi.
 

Kampanja syntyi kansainvälisenä yhteistyönä

Fridahin ihonvärillä tai afrikkalaisuudella ei ollut merkitystä hänen valinnassaan kampanjan keulakuvaksi, emmekä halunneet esittää häntä geneerisenä "ruskeana tyttönä" tai "kehitysmaan lapsena". Kartoitimme kampanjan kuvausmahdollisuuksia Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa Plan Internationalin toimintamaissa, joissa lapsiäitiys on laajamittainen ongelma. Tuotanto onnistui parhaiten Sambiassa.

Me Plan International Suomessa tiedostamme, että valtaosa henkilöstöstämme ja suomalaisista yhteistyökumppaneistamme on valkoihoisia, eikä monella meistä ole kokemusta rodullistamisesta ja toiseuttamisesta. Pyrimme kuitenkin tunnistamaan rajoitteemme ja teemme siksi tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kollegojemme kanssa. Meillä on yli 70 maassa paikallisia asiantuntijoita, ja ohjelmatyömme sisällöt nousevat ohjelmamaidemme tarpeista ja asiantuntemuksesta – samoin kampanjoidemme sisällöt. Sambialaiset kollegamme olivat tiiviisti mukana kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä sen varmistamisessa, ettei kampanjaan päässyt syntymään ainoastaan valkoisten avuntarjoajien tulkintaa sambialaisten lapsiäitien todellisuudesta.

Pyrimme tuomaan viestintämateriaaleissamme esiin Sambian yhteiskunnallisia oloja ja kulttuurisia seikkoja, jotka vaikuttavat juuri tässä yhteiskunnassa lapsiäitiyden yleisyyteen, samoin kuin Fridahin yksilökohtaista tilannetta ja sen vaikutusta. Valitettavasti emme pystyneet avaamaan taustaa kaikissa yksittäisissä kampanja-aineistoissa, mutta pyrimme tarjoamaan mahdollisimman paljon tietoa ja taustoitusta kampanjasivuillamme. Pyrimme avaamaan jatkossa vielä paremmin ongelmien maakohtaisia, monimutkaisia taustoja sekä yhteiskuntien ja globaalien valtarakenteiden vaikutusta lasten oikeuksien toteutumiseen tai toteutumattomuuteen.
 

Globaalit ongelmat ovat kaikkien asia

Vaikka lähestyimme lapsiäitiyttä yksilön tarinan kautta, halusimme tuoda esiin sen, että lapsiäitiydessä – kuten monessa muussakin tyttöjen oikeuksia loukkaavassa monisyisessä ongelmassa – on kyse maailmanlaajuisesta ilmiöstä. Se limittyy yhteiskunnasta tai maanosasta riippumatta samankaltaisiin kysymyksiin, kuten tyttöjen syrjintään, köyhyyteen ja koulutuksen puutteeseen. Meistä oli tärkeää tuoda esiin ongelman laajuus.

Kunnioitamme kritiikkiä siitä, että hyödynnämme kampanjoinnissamme afrikkalaisten tyttöjen ja naisten kärsimystä, mutta mielestämme oikea tie ei ole vaieta ongelmista vaan tuoda ihmisoikeusongelmia rohkeasti esiin kunnioittavalla tavalla, joka lisää tietoa ja herättää tunteita ja ajatuksia. Meistä on parempi näyttää tulkintamme lapsiäitiydestä ja vaikutusmahdollisuuksista kuin olla puhumatta asiasta siksi, että olemme etuoikeutettuja suomalaisia.

Ajattelemme, että globaalit ongelmat kuuluvat meille kaikille ja kaikilla ihmisillä on oikeus puhua niistä etnisyydestä tai maantieteestä riippumatta. Meidän on myös mahdollista korjata niitä yhdessä, kunhan riittävän moni taho sitoutuu ehkäisemään maailmanlaajuisesti, kansallisesti ja paikallisesti liian varhaisia raskauksia ja muita tyttöjen laajasti kohtaamia ihmisoikeusrikkomuksia.

Ossi Heinänen
Pääsihteeri
Plan International Suomi

 

EDIT 17.5.2018: Tekstiin lisätty tieto making of -videoiden poistamisesta.