Kamalari-orjuus | Plan

KAMALARI-ORJUUS

Kamalari tarkoittaa Nepalin alkuperäiskansaan tharuihin kuuluvaa tyttöä, joka työskentelee kotiapulaisena orjuuteen rinnastettavissa oloissa. Kamalarien vanhemmat ovat myyneet tyttärensä vauraisiin perheisiin – usein maanomistajien tai ylempiin kasteihin kuuluvien perheiden koteihin – taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

Entinen kotiorja Urmila Choudhary työskentelee Planin kanssa Nepalin kamalari-järjestelmän purkamiseksi.Kamalarin tavallisimpia tehtäviä ovat kotitaloustyöt: siivous, pyykinpesu, tiskaus, ruuanlaitto, ostosten tekeminen, lastenhoito, kotieläimistä huolehtiminen sekä maataloustyöt. On hyvin yleistä, että tyttö joutuu palveluksessa henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan uhriksi. Kamalarien perustavanlaatuiset oikeudet, kuten oikeus koulunkäyntiin, suojeluun ja turvalliseen kasvuun ja kehitykseen, eivät toteudu. Useimpien kamalarien kokemuksia leimaavat yksinäisyys ja turvattomuus.

Kamalari-orjuus juontaa juurensa velkaorjuusjärjestelmästä, joka on vaikuttanut Lounais-Nepalissa Terain tasankoalueella elävän tharujen elämään 1600-luvulta alkaen. Nepalin hallitus julisti kaiken velkaorjuuden laittomaksi vuonna 2000. Entisille velkaorjille lahjotettiin pieniä viljelysmaita ja rakennettiin uusia koteja. Kamalari-järjestelmä jäi kuitenkin useiksi vuosiksi sokeaksi pisteeksi, ja entisten velkaorjien tyttäret jatkoivat pakkotyötään.

Kamalari-tyttö on tavallisesti palveluksessa monta vuotta lapsuudestaan. Erityisen suuri kysyntä on 8–12-vuotiaille tytöille. Kamalarien perheet saavat tytön työstä maksuksi muutamia kymmeniä euroja vuodessa; tyttö itse ei saa mitään.

Kamalarien vapautuskampanja

Nepalin korkein oikeus julisti kamalari-järjestelmän laittomaksi 2006. Plan Nepal ja monet muut järjestöt ryhtyivät kitkemään käytäntöä. Tuolloin Plan arvioi, että Nepalissa työskenteli yli 12 000 kamalari-tyttöä.
Kansalaisjärjestöjen ja hallituksen ponnistelut ovat olleet menestystarina. Nykyisin kamalareja on työssä arviolta enää 500–600.

Plan Nepalin kamalari-työ on keskittynyt kahteen asiaan: sen estämiseen, että perheet lähettävät tyttäriään pakkotyöhön, ja palveluksessa olevien kamalarien vapauttamiseen.

Yhdessä ruohonjuuritason paikallisjärjestöjen kanssa Plan Nepal on luonut lapsi- ja nuorisoryhmiä ja lastensuojelukomiteoita, jotka ovat kampanjoineet tehokkaasti kamalari-järjestelmän kitkemiseksi. Tiedotustyön välineinä ovat toimineet muun muassa katuteatteri, radio-ohjelmat, julisteet ja julkiset tapahtumat. Yhteisöt ja perheet ovat saaneet tietoa lasten oikeuksista, lastensuojelusta, kamalari-järjestelmän laittomuudesta sekä kamalari-työn haitoista tytön hyvinvoinnille ja kehitykselle.

Plan tarjoaa toimeentulotukea, pienlainoja ja täydennyskoulutusta perheille, jotka sitoutuvat siihen, etteivät lähetä tyttäriään kamalareiksi. Järjestötyöntekijöiden ja vapaaehtoisryhmien jatkuva kampanjointi ja tiedotustyö ovat vaikuttaneet tehokkaasti asenteisiin, ja suuri osa tharu-yhteisöistä on kääntynyt kamalari-perinnettä vastaan.

Plan Nepal on vapauttanut orjatyöstä yli 4 000 kamalari-tyttöä. Useimmat heistä ovat voineet palata kotiinsa. Osa on kuitenkin tarvinnut uuden kodin, joko siksi, ettei heillä ole jäljellä perhettä tai lähisukulaisia tai siksi, että kotiinpaluu on vaikeaa perheen köyhyyden ja psykososiaalisten ongelmien vuoksi. Heitä varten Plan on perustanut asuntoloita, joissa entiset kamalarit saavat tukea ja voivat käydä turvallisesti koulua. Kaikki asuntolat kantavat samaa nimeä: Lawa Juni (Uusi elämä).

Vapautetut kamalari-tytöt tarvitsevat tukea vielä pitkään kuntoutuakseen ja saadakseen koulutuksen ja toimeentulon. Plan tukee heitä muun muassa sosiaalityöllä, pienlainoilla, kerhotoiminnalla, oikeusavulla ja koulutusstipendeillä.

Avainasemassa vapautettujen tyttöjen tulevaisuuden kannalta on heidän koulutuksensa. Plan pyrkii siihen, että vapautuneet kamalarit voivat käydä vähintään peruskoulun. Tytöt saavat kannustusta, tietoa ja taloudellista tukea koulunkäyntiin. Plan järjestää entisille kamalareille myös ammatillista koulutusta, tarjoaa stipendejä jatko-opintoihin ja tukee pienyritysten perustamista.

 

Lue lisää orjuudesta Helsingin Sanomista.
 

Sponsoroi nepalilaisen lapsen unelmia ryhtymällä kummiksi. Autat samalla koko yhteisöä.