Ilmastonmuutos ja tytöt | Plan

Ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin

Ilmastonmuutos ei kohtele ihmisiä tasapuolisesti. Eniten se uhkaa kaikkein köyhimpiä, kuten kehittyvissä maissa asuvia tyttöjä. He kokevat syrjintää sekä ikänsä, sukupuolensa että köyhyytensä vuoksi.

Ilmastonmuutos arjessa ja toimeentulossa

Tytöt ja naiset ovat usein päävastuussa kotitaloustöistä, kuten ruuan valmistuksesta ja veden hankkimisesta. Kun naisten työtaakka esimerkiksi kuivuuden takia kasvaa, tytöt kantavat yhä suuremman vastuun äitiensä auttamisesta. Tytöt joutuvat kuivuudesta kärsivillä alueilla hakemaan vettä yhä kauempaa, mikä vaikuttaa suoraan tyttöjen opiskelu- ja vapaa-aikaan.

Väkivallan ja hyväksikäytön lisääntyminen

Lapsiavioliittojen määrä on lisääntynyt useissa maissa ilmastonmuutoksen seurauksena. Tyttöjen järjestetyt avioliitot ovat perheille selviytymiskeino tilanteessa, jossa perheen ruokaturva on heikentynyt tai ympäröivä yhteiskunta romahtanut. Kriisien ja epävakauden keskellä tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö lisääntyvät.

Lisääntyneet luonnonkatastrofit ja kriisit

Riskit eivät jakaannu tasaisesti yhteiskunnissa tai yhteisöissä. Jos naiset ja tytöt ovat valmiiksi syrjityssä asemassa, kriisit, kuten luonnonkatastrofit, lisäävät heidän haavoittuvuuttaan. Arvioiden mukaan naisten ja lasten riski kuolla luonnonkatastrofissa on moninkertainen miehiin nähden. Kehittyvien maiden tytöillä on myös usein heikot edellytykset ja olematon yhteiskunnan tuki sopeutua muutoksiin ympäristössään.
 

Lue julkaisustamme lisää siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen oikeuksiin ja miten tyttöjen oikeuksien toteutuminen vahvistaa myös ilmastotoimia. Voit myös tutustua vaikuttamistyöhömme aiheesta lisää täällä.
 

ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA TYTTÖJEN ELÄMÄÄN KAMBODZHASSA

Ilmastonmuutos koettelee lapsia ja nuoria eri puolilla maailmaa. Tutustuimme Kambodžassa ilmastonmuutoksen konkreettisiin seurauksiin. Tapasimme muun muassa seitsemänvuotiaan Preyn, jonka elämän ilmastonmuutos mullisti.

SREY NOCH, 18, INNOSTAA NUORIA ILMASTOTEKOIHIN

Srey Nochin kotikylässä Luoteis-Kambodžassa lämpötila kohoaa kuivalla kaudella 40 asteeseen. Ilmastonmuutos vaikuttaa tyttöjen elämään jo voimakkaasti.

– Kaikki eivät jaksa käydä koulua, ja jotkut pyörtyvät kuumuudessa. Osa tytöistä on joutunut jäämään kotiin auttamaan perhettään, koska kuivuus on heikentänyt satoja, Srey Noch kertoo.

– Kun näen, miten ihmiset roskaavat ja saastuttavat, tulevaisuus pelottaa minua. Mutta ajattelen, että voin itse vaikuttaa paljon omaan ympäristööni.

Srey Noch on perustanut oppilasryhmän, joka kerää roskia julkisilta paikoilta ja levittää tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän on myös kertonut vanhemmilleen ja viidelle sisarukselleen ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Nyt koko perhe kerää roskat talteen ja säästää energiaa.

PREY, 7, ASUU YKSIN

Seitsenvuotias Prey nukkuu yksin aaltopeltisessä majassa, joka on helteessä paahtavan kuuma. Ilmastonmuutoksen lisäämät tulvat ja myrskyt näkyvät surullisella tavalla Preyn elämässä: tytön äiti on hukkunut tulvivaan jokeen palatessaan pellolta.

Preyn isosisarukset taas ovat joutuneet lähtemään siirtotyöläisiksi. Ilmastonmuutos on lisännyt siirtotyöläisyyttä Kambodžan viljelyalueilla, koska sadot ovat heikentyneet kuivuuden ja kuumuuden lisääntyessä.

– Minulla ei ole aina aamulla syötävää. Ennen siskoni teki ruokaa, mutta hän on lähtenyt. Minulla on ikävä häntä. Välillä on pelottavaa olla yksin kotona, Prey sanoo.

TEIN, 19, TUKEE YHTEISÖNSÄ LAPSIA

Tein huolehtii yksin pikkuveljestään Narinista, koska hänen vanhempansa ovat siirtotyöläisinä Thaimaassa. Kuivalla kaudella hänen pitää hakea vettä kaivolta ennen aamuviittä, koska muuten kaivo ehtii tyhjentyä.

Ilmastonmuutos on pahentanut myös sadekautta. Tulvavesi nousee usein sisarusten kotiin asti ja tuo mukanaan tauteja. Tein ja Narin ovat sairastaneet useita kuumetauteja ja ripuleita.

– Sadekaudella kouluun on vaikea päästä. Välillä tulva on katkaissut koulutieni viikoiksi. Koulu on myös ollut kiinni, kun vesi on noussut luokkiin, Tein kertoo.

Tein ohjaa kotikylässään Planin lastenkerhoa. Hän kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja neuvoo, miten kuivuuteen ja tulviin voi varautua. Tein myös kannustaa lapsia jatkamaan koulunkäyntiä, koska koulutus on paras keino turvata tulevaisuus.

HONG ENG KEANG JOHTAA ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ KOULUA

Rehtori Hong Eng Keang on huomannut ilmastonmuutoksen vaikutukset erityisesti pieniin koululaisiin ja tyttöihin. Monet uupuvat ja pyörtyvät kuumuudessa. Erityisesti tyttöjen poissaolot lisääntyvät kuivalla kaudella, jolloin kuukautishygieniasta on vaikea huolehtia vesipulan takia.

Kun Hong aloitti työssään, koulun pihalla kasvoi vain yksi puu. Rehtorin innostamina ja Planin tuella koululaiset ovat kasvattaneet pihalle suuren puutarhan, joka varjostaa ja viilentää ilmaa. Oppilaat ovat rakentaneet pihan koristeet kierrätetyistä roskista. Lisäksi Plan on rakentanut pihaan kaivon, josta lapset saavat vettä.

– Meistä on tullut alueemme johtava ilmastokoulu. Viime vuonna autoimme muita kouluja istuttamaan yli 500 puuta, Hong kertoo.