Turvaamme koulutuksen | Plan

Turvaamme koulutuksen

Konfliktialueilla asuvat lapset ovat yli kaksi kertaa todennäköisemmin poissa koulusta kuin lapset, jotka eivät asu konfliktialueella. Konfliktialueilla asuvat tytöt ovat poissa koulusta lähes 2,5 kertaa todennäköisemmin.  Konfliktialueilla olevat tytöt jäävät peräti 90 prosenttia todennäköisemmin vaille toisen asteen koulutusta kuin ei-konfliktialueilla asuvat tytöt.

Koulu voi keskeytyä äkillisen kriisin tai luonnonkatastrofin takia. Se voi myös keskeytyä, koska kriiseissä vanhemmat usein rajoittavat tyttäriensä liikkumista suojellakseen heitä väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Tytöt myös joutuvat poikia useammin huolehtimaan pienemmistä sisaruksistaan tai vastaamaan lisääntyneistä kotitöistä, mikä voi katkaista koulutien.

Koulu auttaa lasta selviämään katastrofin tai kriisin aiheuttamasta järkytyksestä ja lisää hänen turvallisuuden tunnettaan. Mahdollisuus käydä koulua on myös jokaiselle lapselle kuuluva perusoikeus.

Edistääksemme lasten koulutien jatkumista mahdollisimman nopeasti:

  • Perustamme kriisi- ja katastrofialueille väliaikaisia koulutiloja.
  • Rakennamme tytöille tarkoitettuja erillisiä, lukittavia vessoja ja peseytymistiloja helpottamaan erityisesti kuukautishygieniasta huolehtimista.    
  • Tuemme opetusmateriaalien hankkimista. 
  • Työskentelemme paikallisten opettajien, kouluhallinnon, vanhempainryhmien ja opetusministeriön kanssa lapsikeskeisten opetusmenetelmien, sukupuolisensitiivisyyden ja vastuullisuutta valvovien toimintojen viemiseksi koulujen opetussuunnitelmiin.
  • Rohkaisemme yhteisöjä, vanhempia ja lapsen huoltajia tukemaan tyttöjen koulutusta ja positiivista vanhemmuutta. 
  • Tuemme koulun kesken jättäneiden lasten paluuta kouluun.
  • Kartoitamme yleisimpiä haasteita, jotka estävät vammaisten lasten koulunkäyntiä ja kehitämme keinoja niiden ratkaisemiseksi.