Suojelemme lapsia | Plan

Suojelemme lapsia

Lapset ja erityisesti tytöt ovat kriiseissä ja katastrofeissa haavoittuvimmassa asemassa. Perheistään eroon joutuessaan tytöt ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyksi tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi, mikä lisää ei-toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien riskejä sekä vaarantaa tyttöjen tulevaisuuden.

Konfliktialueilla tyttöjä ja naisia siepataan pakkoavioliittoihin, ja he ovat vaarassa joutua kansainvälisen järjestäytyneen ihmiskaupan uhriksi. Kolme viidestä ehkäistävissä olevasta äitiyskuolemasta tapahtuu konflikti- tai katastrofialueilla tai pakomatkalla.

Varmistaaksemme lasten oikeuksien toteutumisen myös kriisien aikana tuemme lasten ikään ja yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa kehitystä ja varmistamme tyttöjen äänen kuulumisen:

  • Vahvistamme lastensuojelua ja tarjoamme psykososiaalista tukea lapsille ja heidän vanhemmilleen.
  • Luomme lapsille ja erityisesti tytöille turvallisia tiloja, joissa he voivat oppia ja leikkiä yhdessä ikäistensä lasten kanssa.
  • Suojelemme tyttöjä sukupuolittuneelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä.
  • Huomioimme myös vammaiset lapset ja heidän erityistarpeensa osallistavien leikki- ja urheilutuokioiden avulla.
  • Tarjoamme ikätason mukaista tietoa lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista ja tuemme lasten ja nuorten pääsyä näihin palveluihin.
  • Varmistamme tyttöjen äänen kuulumisen katastrofeissa.