Kysymyksiä ja vastauksia | Plan

 

 

 

 

Mikä Girls Takeover on?

Girls Takeover on tempaus, jossa tytöt ympäri maailmaa astuvat päiväksi poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä, 11. lokakuuta.

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa kiinnittää tempauksella huomion tyttöjen asemaan ja oikeuksiin sekä innostaa ihmisiä toimimaan tyttöjen puolesta.

 

 

 

Miksi Girls Takeover järjestetään?

Tavoitteemme on maailmanlaajuinen huomio tyttöjen oikeuksille. Takeover on symbolinen ele, joka tuo näkyviin tyttöjen mahdollisuudet ja toisaalta tyttöihin kohdistuvan syrjinnän, mutta tytöt pääsevät päivän aikana myös vaikuttamaan aidosti ja merkityksellisesti.

Plan International tavoittelee oikeudenmukaista maailmaa, jossa tyttöjä arvostetaan ja heidän oikeutensa toteutuvat. Maailmanlaajuisen Girls Takeover -tempauksen avulla muutamme käsityksiä siitä, mikä on tytöille mahdollista, ja samalla korostamme yhdessä tekemisen voimaa tasa-arvon edistämiseksi.

 

 

 

Mitä Girls Takeoverissa tapahtuu?

Girls Takeover toteutuu samanaikaisesti 11.10. ympäri maailmaa Plan Internationalin toimintamaissa.

Suomessa Planin lastenhallituksen tytöt sekä Plan Internationalin nuori ugandalainen aktivisti työskentelevät päivän ajan eri alojen johtotehtävissä. Päivän aikana saatetaan esimerkiksi valmistella kannanottoja, kuulla tyttöjen näkemyksiä ajankohtaisista asioista ja pitää puheita erilaisissa tilaisuuksissa. Vaikka tavoittelemme laajaa some- ja medianäkyvyyttä, tapahtuma ei ole ainoastaan mediatempaus. Tavoitteena on nostaa esiin tyttöjen mahdollisuudet ja toisaalta tyttöihin kohdistuva syrjintä eri puolilla maailmaa. Samalla tempaukseen osallistuvat tytöt pääsevät vaikuttamaan aidosti ja merkityksellisesti.

 

 

 

Onko Girls Takeover järjestetty aikaisemmin?

Suomessa tempaus järjestettiin ensimmäistä kertaa viime syksynä, ja päivä oli menestys sekä Suomessa että globaalisti. Planin lastenhallituksen tytöt valtasivat yhteensä kolmentoista johtajan, muun muassa pääministerin, Joensuun kaupunginjohtajan sekä Supercellin toimitusjohtajan, paikat. Ympäri maailmaa tytöt valtasivat viime vuonna yhteensä yli 1 000 johtajan paikat 60 Planin toimintamaassa.

Plan International pilotoi Girls Takeoveria vuoden 2016 tyttöjen päivänä. Tuolloin tytöt valtasivat mm. Nepalin presidentin, Dublinin ylipormestarin, tanskalaislehti Politikenin päätoimittajan ja Nickelodeon-yhtiön toimitusjohtajien paikat.

 

 

 

Mitkä tahot Suomessa osallistuvat Girls Takeoveriin?

Tänä vuonna Plan International Suomen nuoret valtaavat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Jukka Leskelän, europarlamentaarikko Eero Heinäluoman, Helsingin kaupunginjohtajan Jan Vapaavuoren, OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen, Marimekon toimitusjohtajan Tiina Ala-Huhta Kaskon, Anna-lehden päätoimittajan Emma Koivulan, SRV:n toimitusjohtajan Saku Sipolan, Nordean henkilöasiakkaista vastaavan johtajan Sara Mellan sekä Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Tapio Sadeojan paikat. Lisäksi Plan Internationalin nuori kambodžalainen aktivisti Hory Toth valtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen paikan.

 

 

 

Miksi Plan haluaa kiinnittää huomion tyttöjen oikeuksiin?

Tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien turvaaminen on yksi aikamme polttavimmista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Vuonna 2015 hyväksytyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät historiallisen sitoumuksen tasa-arvon saavuttamiseksi maailmassa. Tyttöjen oikeuksien toteutuminen on lähempänä kuin koskaan.

Tytöt ja naiset jäävät kuitenkin yhä monella tapaa ulkopuolisiksi. He eivät ole mukana tärkeissä tilastoissa, jotka auttaisivat päättäjiä edistämään tasa-arvoa viisaasti. 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä ei pääse kouluun ja usein tytöt eivät saa päättää omaa elämäänsä koskevista asioista, kuten perheen perustamisesta ja taloudestaan. Tämän me haluamme muuttaa.

Tyttöjen aseman parantaminen on paitsi oikein myös viisasta. Tyttöjen osallistuminen päätöksentekoon edistää tasa-arvoa ja tyttöjen koulutus on tutkitusti yksi tehokkaimpia keinoja vähentää köyhyyttä. Koulutettu nainen käyttää tulonsa perheensä hyväksi, kouluttaa lapsensa ja hyödyttää taidoillaan ja tiedoillaan koko yhteisöään ja yhteiskuntaansa.

 

 

 

Entäs pojat?

Haluamme, että tytöt ja pojat voivat toteuttaa itseään tasa-arvoisesti ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Sekä tytöt että pojat kokevat sukupuoleensa kohdistuvaa syrjintää.

Sukupuoliin liittyy paljon erilaisia odotuksia ja käsityksiä. Jotta maailmassa saavutetaan tasa-arvo, on sukupuoliroolien muututtava. Kun tyttöjen yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi lapsiavioliitot, varhaiset raskaudet ja koulutien katkeaminen, pojille asetetaan usein elättäjän vastuu eikä heidän osallistumistaan lastenkasvatukseen tueta. Monissa maissa poikia kannustetaan myös riskikäyttäytymiseen ja väkivaltaiseen maskuliinisuuteen.

Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää myös poikia. Kun tytöt ja naiset saavat koulutusta ja voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille. Myös perheiden hyvinvointi lisääntyy. Työskentelemme sen eteen, että tytöt ja pojat saavat itse valita tulevaisuutensa sekä elää terveellisesti ja turvallisesti ilman kahlitsevia sukupuolirooleja.

 

 

 

Miksi Suomessa tarvitaan Girls Takeoveria?

Suomessa sukupuolten tasa-arvo toteutuu paremmin kuin suurimmassa osassa maailmaa, mutta Suomessakin on vielä tehtävää. Naiset esimerkiksi ansaitsevat keskimäärin vähemmän ja tekevät keskimäärin enemmän kotitöitä kuin miehet. Naiset ovat aliedustettuja muun muassa teknisillä aloilla ja yritysten johtotehtävissä.

Suomella on tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä myös maailmalla. Haluamme olla Suomen Girls Takeoverilla osa maailmanlaajuista tempausta sen puolesta, että tasa-arvo toteutuisi kaikkialla maailmassa. Emme vaadi tasa-arvon toteutumista ja tyttöjen aseman paranemista vain kotimaassa vaan kaikkialla, erityisesti maissa, joissa tyttöjä syrjitään laajamittaisesti ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

 

 

 

Miksi lasten ja nuorten pitäisi päästä mukaan päätöksentekoon?

Vaikka Girls Takeover on ennen kaikkea symbolinen tempaus, tavoitteemme on, että Girls Takeoveriin osallistuvat tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan. Emme kuitenkaan edellytä, että lapset ja nuoret tekevät asiantuntemusta ja koulutusta vaativia päätöksiä. Girls Takeoverilla haluamme muistuttaa, että lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi heitä ja heidän tulevaisuuttaan koskevissa päätöksissä. He ovat oman elämänsä asiantuntijoita, ja heillä on paras tieto siitä, mitkä asiat ovat heille tärkeitä.

Girls Takeoverilla muistutamme erityisesti tyttöjen oikeudesta tulla kuulluiksi ja osallistua päätöksentekoon, sillä tytöt ovat kaikkialla maailmassa aliedustettuina päätöksenteossa.

 

 

 

Mikä Planin lastenhallitus on?

Suomessa johtajien paikkoja valtaavat Planin lastenhallituksen tytöt. Planin lastenhallitus on nuorten ryhmä, johon kuuluu kaksikymmentä 11–18-vuotiasta tyttöä ja poikaa eri puolelta Suomea. Lastenhallituksen tehtävä on tiedottaa lasten oikeuksista sekä kehitysmaiden lasten ja nuorten arjesta, edistää lapsen oikeuksien toteutumista vaikuttamalla päättäjiin, tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja välittää Plan International Suomen toimintaan nuorten näkemystä.

 

 

 

Mikä Plan International on?

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa ympäri maailmaa.

 

 

 

Miten Girls Takeoverista voi viestiä sosiaalisessa mediassa?

Kannustamme viestimään Girls Takeoverista laajasti ja monipuolisesti sosiaalisen median kanavissa. Pyydämme käyttämään hashtageja #tyttöjenpuolella ja #GirlsTakeover, jotta pystymme seuraamaan ja jakamaan julkaisuja.

Tarjoamme Girls Takeoveriin osallistuville tahoille valmiita kuvia, bannereita, logoja ja ehdotuksia someteksteiksi, mutta myös omat kuvat ja tekstit ovat tervetulleita.

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ?