Girls Get Equal - Catherinen tarina | Plan

"NAISET OVAT OLLEET SUKUPUOLIROOLIEN VANKEJA LIIAN PITKÄÄN"

28-vuotias Catherine on aktivisti ja Plan-vapaaehtoinen, joka työskentelee nuorten terveyttä edistävässä projektissa Kenian suurimmassa slummissa, Kiberassa. Catherine kertoo, miksi keskustelun sukupuolten välisestä tasa-arvosta täytyy jatkua.

- Minä olen Catherine, ja minulla on kolme sisarusta, yksi veli ja kaksi siskoa, eli yhteensä meitä on neljä. Olen sisaruksistani kolmanneksi vanhin, ja itsekin yhden tytön äiti.

- Minä uskon, että naisilla ja miehillä on samat oikeudet sukupuolesta riippumatta. Kun olin nuori, muistan, että meitä tyttöjä käskettiin aina pitämään huolta kodista ja nuoremmista sisaruksista. Mutta veljeni ei koskaan tarvinnut tehdä sitä.

- Veljeni oli myös se, jota kannustettiin suorittamaan opintonsa ja menemään kouluun. Meidän tyttöjen piti olla kotona, koska meidän koulumaksujamme ei maksettu, mutta veljeni koulumaksuihin rahan keräämistä pidettiin prioriteettina, jotta hän voisi jatkaa koulussa. 

- Vanhempani ajattelivat, että veljeni toisi todennäköisemmin rahaa kotiin, jos hän kouluttautuisi, kun taas me tytöt mitä luultavimmin menisimme naimisiin ja lähtisimme kotoa, eikä meistä olisi apua kotitilanteemme parantamisessa.

- Tämä Planin Young Health Programme pyrkii edistämään Kiberassa asuvien 10-24 -vuotiaiden lasten ja nuorten terveyttä sekä myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Me autamme nuoria tekemään päätöksiä terveydestään ja tulevaisuudestaan. Jotta he voisivat tehdä päätöksensä itse, me annamme heille kaiken tarpeellisen heidän terveyttään koskevan tiedon.

"Tyttöjen ja naisten aika on nyt"

- Kiberassa monet tytöt ja nuoret naiset ovat kokeneet monenlaista sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Kun me puhumme nuorille, kerromme heille heidän oikeuksistaan omaan kehoonsa ja annamme heille tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he voivat ottaa vastuuta omasta seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. 

- Jotta voimme saavuttaa tämän, yritämme pitää myös ympäristön mahdollisimman turvallisena ja lobbaamme myös hallitusta kehittämään responsiivisia seksuaaliterveyspalveluita sekä luomaan linjauksia sairauksien vähentämiseksi ja nuorison terveyden parantamiseksi. 

- Naiset ovat olleet sukupuoliroolien vankeja liian pitkään, ja heidän oikeuksiaan on poljettu liian kauan. Yhteiskunta kertoo naisille nuoresta iästä lähtien, mitä he saavat ja eivät saa tehdä. Se mentaliteetti on vaivannut heitä kauan. 

- Mutta nyt naiset ovat korottamassa ääntään. On olemassa uusi fokus tyttöjen ja naisten tasa-arvolle. Heidän aikansa on nyt. 

- Äitinä koen, että olen vastuussa tyttärelleni siitä, että vain pidä hänestä huolta, vaan että myös kasvatan hänet niin, että hän tietää oikeutensa. Haluan, että hänellä on kaikki mahdollisuudet unelmoida ja tarttua jokaiseen tilaisuuteen, jonka hän saa, kun hän kasvaa.

- Plan International on juuri aloittanut Girls Get Equal -kampanjan. Se on kampanja, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja on hyvä alusta tytöille. Minä toivon, että kun tyttäreni kasvaa, häntä ei alisteta samoille rajoituksille kuin minut alistettiin yhteiskunnan perinteisten sukupuolinormien takia.

 

 

LIITY VAPAAEHTOISEKSI!

Vapaaehtoisemme ovat korvaamaton osa työtämme oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lue lisää vapaaehtoistyöstämme ja ilmoittaudu mukaan >>

TULE TYTTÖSPONSORIKSI!

Tyttösponsorina tuet maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua ja päättää omasta elämästään.

Lue lisää ja tule tyttösponsoriksi >>

TEE KERTALAHJOITUS!

Kertalahjoitus on helppo tapa tukea työtämme tasa-arvon puolesta. Lahjoituksesi tukee erityisesti maailman heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä.

Tee kertalahjoitus >>

TULE MUKAAN SOMESSA!

Voit tehdä tasa-arvoa todeksi jakamalla aiheeseen liittyviä sisältöjä omissa sosiaalisen median kanavissasi. Yksikin jako on merkittävä!

Lue lisää sometoiminnasta >>