GGE Marcelinan tarina | Plan

Marcelina johtaa omalla esimerkillään

Plan International Itä-Timorin perustamien Girls' Alliance -kerhojen tehtävänä on varmistaa, että tytöt ja pojat tietävät omat oikeutensa, saavat itsevarmuutta vaatia niiden toteutumista ja johtavat itse heitä koskevaa muutosta. Yksi kerhossa toimivista aktivisteista on 18-vuotias Marcelina, joka haluaa osallistua oman yhteisönsä kehittämiseen.

- Kun tytöt pääsevät mukaan kokouksiin, varmistetaan, että he voivat olla mukana tekemässä päätöksiä. Yhteisöissä, joiden kanssa me työskentelemme, miehet ovat yleisesti pitäneet huolta teknisistä asioista, mutta nyt myös naiset ovat päässeet mukaan, sanoo 18-vuotias Marcelina, joka on itse nähnyt naisten ottavan haltuun perinteisesti miehille varattuja rooleja ja aktiviteetteja, kuten maataloustöihin ja kalastukseen liittyviä tehtäviä.

Itä-Timorissa noin 80% Timorin työssäkäyvästä väestöstä on maanviljelijöitä ja kalastajia, mutta näistä ammattiryhmistä vain noin 30% on naisia. 

Marcelina uskoo, että naisten on johdettava omalla esimerkillään.

- Minulla on naispuolisia ystäviä, jotka haluaisivat asettua ehdokkaaksi esimerkiksi oppilaskunnan hallitukseen. Meidän täytyy kertoa naisille heidän mahdollisuuksistaan ja kannustaa heitä käyttämään taitojaan.

Plan International Itä-Timorin perustamat Girls' Alliance -kerhot tukevat 250 tyttöä ja 100 poikaa Aileun alueella ja pääkaupunki Dilissä johtamaan erilaisia kampanjoita ja toimimaan aktivisteina omassa elämässään. Toiminta kannustaa nuoria toimimaan tyttöjen kohtaamaa diskriminaatiota vastaan.

"Haluan jatkaa yhteisöni opettamista"

Erityisen tärkeää on, että muutos alkaa nuorten kotoa. 

- Eniten perheessäni minua kannustaa äitini. Isäni ei kannusta minua niin paljon kuin voisi, koska hänen mielestään lasten tulisi osallistua vain semmoiseen toimintaan, josta maksetaan, Marcelina kertoo.

Marcelina on kuitenkin nähnyt muutoksen, jonka hänen toimintansa on saanut aikaan, ja on siksi päättänyt jatkaa yhteisönsä tukemista. 

- Joissain yhteisöissä, jotka eivät osallistu toimintaamme, ihmiset eivät oikein tue toisiaan, he ajattelevat, että jokaisen tulisi itse ratkaista ongelmansa. He eivät oikein pidä toisistaan, Marcelina kertoo.

Itä-Timorissa tyttöjen ja naisten kannustaminen politiikkaan ja johtamiseen on myös tärkeä keino vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se auttaa myös nostamaan esiin naisiin ja lapsiin kohdistuvia asioita poliittisessa päätöksenteossa.

- Haluan, että voimme elää rauhassa ja tehdä työtä yhdessä. Me voimme antaa toisillemme itseluottamusta, kuunnella toisiamme ja tukea toisiamme, Marcelina kertoo.

- Meidän täytyy ottaa naiset mukaan politiikkaan ja auttaa naisia saamaan työtä, jota he voivat tehdä turvallisesti. 

Marcelina on optimistinen tulevaisuutensa suhteen. Koulusta valmistuttuaan hän haluaisi toimia yhteisössään johtajana. 

- Haluan jatkaa yhteisöni opettamista, jotta sen jäsenet voivat kehittää itseään eteenpäin ja elää elämänsä terveinä ja onnellisina, hän sanoo.

 

 

LIITY VAPAAEHTOISEKSI!

Vapaaehtoisemme ovat korvaamaton osa työtämme oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lue lisää vapaaehtoistyöstämme ja ilmoittaudu mukaan >>

TULE TYTTÖSPONSORIKSI!

Tyttösponsorina tuet maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua ja päättää omasta elämästään.

Lue lisää ja tule tyttösponsoriksi >>

TEE KERTALAHJOITUS!

Kertalahjoitus on helppo tapa tukea työtämme tasa-arvon puolesta. Lahjoituksesi tukee erityisesti maailman heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä.

Tee kertalahjoitus >>

TULE MUKAAN SOMESSA!

Voit tehdä tasa-arvoa todeksi jakamalla aiheeseen liittyviä sisältöjä omissa sosiaalisen median kanavissasi. Yksikin jako on merkittävä!

Lue lisää sometoiminnasta >>