Äidiksi vasta aikuisena | Plan

äidiksi vasta aikuisena

Joka vuosi kaksi miljoonaa alle 15-vuotiasta ja 16 miljoonaa 15–19-vuotiasta tulee äidiksi. Haluamme, että tytöt voivat itse päättää siitä, hankkivatko he lapsia ja milloin. 

Liian varhaiset raskaudet ovat ongelma, koska...

 • ne ovat tytöille vakava terveysriski. Nuoret synnyttäjät ovat suurimmassa riskissä kuolla synnytykseen tai raskauden aikaisiin ongelmiin.
 • ne katkaisevat usein tyttöjen koulutien pysyvästi.
 • moni alaikäinen tyttö tulee raskaaksi lapsiavioliiton tai väkivallan takia.
 • moni tyttö ei ole saanut tietoa tai palveluja, jotta voisi itse vaikuttaa raskaaksi tulemiseen.
 • turvattomat ja usein laittomat abortit ovat tytöille vakava terveysriski ja voivat jopa tappaa tytön.
 • konfliktit ja katastrofit lisäävät tyttöjen turvattomuutta ja siten riskiä tulla raskaaksi.
 • nuori äiti lisää myös vauvan kuoleman riksiä. Alle 20-vuotian äidin vauvan riski kuolla syntymässä tai ensimmäisen viikon aikana on 50 prosenttia suurempi kuin yli 20-vuotiaan äidin vauvan.

 

Näin ehkäisemme liian varhaisia raskauksia:

 • Autamme tyttöjä pääsemään terveysklinikoille, neuvolapalveluihin ja perhesuunnitteluun. Tarjoamme tietoa ehkäisystä.
 • Tuemme lapsiäitejä palaamaan kouluun tai saamaan ammattikoulutusta ja löytämään toimeentuloa.
 • Tarjoamme nuorille vanhemmille tukea vanhemmuuteen.
 • Tarjoamme lapsille laadukasta varhaiskasvatusta: terveydenhoitoa, ravintoa, virikkeitä ja huolenpitoa.
 • Autamme tyttöjä ja poikia tuntemaan oikeutensa ja vaatimaan niiden toteutumista.
 • Työskentelemme yhteisöjen kanssa haitallisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja seksuaalisen hyväksikäytön, kitkemiseksi.
 • Ehkäisemme tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä kouluttamalla vapaaehtoisia lastensuojeluryhmiä ja rakentamalla kouluihin turvallisia vessoja.
 • Suojelemme tyttöjä kriiseissä ja katastrofeissa. Edistämme tyttöjen tarpeiden huomioimista humanitaarisessa työssä.
 • Edistämme lainsäädäntöä, joka kieltää lapsiavioliitot ja lasten hyväksikäytön sekä takaa ehkäisyn alaikäisille tytöille.
 • Tuotamme tietoa lapsi- ja teiniäitien tilanteesta.
 • Ilmastonmuutos aiheuttaa kriisejä, joissa tytöt tulevat liian varhain raskaaksi. Vaikutamme poliittisiin päättäjiin, jotta ilmastokriisiä torjutaan kunnianhimoisesti.

 

< Tyttöjen tilanne vaatii muutosta

 

Lahjoittamalla annat tytöille paremman tulevaisuuden

Lahjoita 10 € lähettämällä tekstiviesti PLAN10 numeroon 16155

Tee tilisiirto Nordea IBAN FI90 1279 3000 5131 56
BIC NDEAFIHH